Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanının onayının ardından yayınlanan 'Yeni Ekonomi Programı'nı, tarım sektöründeki büyüme performansının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından olumlu bulduklarını söyledi.

Özdemir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Yeni Ekonomi Programı'nın, Cumhurbaşkanının onayının ardından yayınlandığını hatırlattı. 2021-2023 dönemini kapsayan orta vadeli programda tarım sektörü açısından öne çıkan bazı önemli başlıklar olduğunu kaydeden Özdemir,

Bunlar:

Kamu yatırımlarında tarım sektörü öncelik verilecek alanlar arasında yer almaktadır.

Tarımda üretim ve verimlilik artışının sağlanmasında girdi bazlı destekleme ve sözleşmeli tarıma önem verilecektir.

Ülkemiz açısından stratejik ve arz açığı olan tarım ürünlerinin karşılanması amacıyla planlı üretim çalışmaları tamamlanacak ve planlar her yıl güncellenecektir.

Tarımda verimi artırmak, ekilebilir arazilerin boş kalmasını engellemek, ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretimini artırmak için münavebeli ekim programı oluşturulacaktır.

Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması; yerel tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması amaçları ile uyumlu olarak tohumluk ıslahı çalışmalarına devam edilecektir.

Sertifikalı tohum, gübre, ilaç, elektrik ve mazot desteğinin ayni ve nakdi olarak çiftçilere sağlandığı, bu kapsamdaki girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacaktır.

Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılmasına imkân veren erken uyarı sistemi çalışmalarına devam edilecektir.

Hedefler İçin Bir Bütün Olarak Hareket Etmeliyiz

İçerisinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde tarım sektörü ülkemizin büyüme rakamlarına oldukça olumlu katkı yapmaktadır. Türkiye 2003-2019 döneminde sahip olduğu sektörel büyüme hızında Avrupa genelinde ikinci sırada yer almaktadır.

Bu gerçekten hareketle tarım sektörünün son sekiz çeyrektir devam eden büyüme performansının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından doğru tespit edilen ve büyük önem taşıyan bu hedefler etrafında kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Diğer yandan; bu programda yer almayan ancak sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yeni proje ve yatırımların kurgulanmasına yönelik yeni hedefler açısından da bugünden itibaren çalışmamız gerektiği kanaatindeyim.

Şu an ülkemiz tarımsal alan bakımından dünyada on yedinci sırada olmasına rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci ve dünyada genelinde ilk on arasında yer almaktadır.

Başta devletimizin sahiplenmesi olmak üzere, sektörümüzün tüm bileşenlerinin uyum içerisinde çalışması ve Yeni Ekonomi Programında belirlenen hedeflere yönelik politikaların dirayetle uygulanmasıyla bu olumlu performansı çok daha geliştirebileceğimiz kanısındayım.