Adana üretim üssü oluyor

Türkiye’nin büyük sanayi gruplarının doğduğu Adana, yaklaşık 170 yıllık sanayileşme geleneğini ve sermaye birikimini yepyeni bir boyuta ulaştırmanın eşiğinde. Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Adana’nın yatırımda çekim merkezi ve üretim üssü olmasını sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması çalışmalarında önemli mesafeler alındı.

ADANA 30.09.2022, 11:29
Adana üretim üssü oluyor

Türkiye’nin büyük sanayi gruplarının doğduğu Adana, yaklaşık 170 yıllık sanayileşme geleneğini ve sermaye birikimini yepyeni bir boyuta ulaştırmanın eşiğinde. Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Adana’nın yatırımda çekim merkezi ve üretim üssü olmasını sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması çalışmalarında önemli mesafeler alındı.

Sanayide ilk adımlarını, Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen başta pamuk olmak üzere birçok tarımsal ürünleri işleyerek atan Adana, bir yandan geleneksel üretimlerini son teknolojilerle sürdürerek, bir yandan bölgede kurulması planlanan 6 organize sanayi bölgesi, 6 küçük sanayi sitesi ve 4 adet organize sanayi bölgesi genişleme çalışmaları ile çekim merkezine dönüşmeyi hedefliyor.

Adana, mevcutta Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Kozan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölgesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında İlgili Belediyelerce Planlanmış Sanayi Alanları, Doğu Yüreğir Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap, Seyhan Küçük Sanayi Sitesi, Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi, Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi, Kozan Küçük Sanayi Sitesi, Ceyhan Küçük Sanayi Sitesi, İmamoğlu Küçük Sanayi Sitesi’de yaklaşık 60-61 bin dekar üretim alanıyla Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri konumunda yer alıyor.

Yakın gelecekte Adana, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, SASA Münferit Sanayi Bölgesi, AOSB 4. Etap Genişleme Alanı, Tekstilkent, Ayakkabıcılar Sitesi,

Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Sarıçam ve Yüreğir Küçük Sanayi Sitesi, Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar Sitesi’nin kurulmasıyla, toplamda 74 bin dekarlık yeni büyüme alanıyla üretim ile tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı hedefliyor.

Ceyhan petrokimya ve kimya ürünleri merkezi oluyor

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi 17.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 13.419 dekar alanda ilan edildi. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi, hem sektöründe hem de genelde ilan edilmiş ilk endüstri bölgesi olma özeliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 1,7 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin temelleri 9 Ekim 2021 tarihinde atıldı. Türkiye’de özel sektörün gerçekleştireceği en büyük sanayi yatırımlarından biri olan ve 2025’te üretime başlaması planlanan petrokimya tesisi, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesi ile ithalatın yüzde 20’sini ikame edecek ve dış ticaret dengesine yıllık 250 milyon dolar seviyesinde net pozitif katkı sağlayacak.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, üreteceği ham madde ile tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık sektörüne hemen her alanda Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak.

Adana’nın Ceyhan -Yumurtalık ilçeleri sınırları içerisinde kurulması planlanan Adana Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB altyapı ve izin çalışmaları devam ediyor. Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi; Adana Valiliği koordinesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Ceyhan Ziraat Odası ve Ceyhan Ticaret Borsası ile ortak proje olarak planlandı. Kocaeli Gebze Kimya İhtisas OSB’nin yüzde 97 doluluk oranına ulaşması ve genişleme imkânı bulunmaması nedeniyle, yatırımcılar yeni yatırım alanı arayışına başlamışlardır. Anadolu ve Güneydoğu’ya ulaşım kolaylığı, uluslararası havalimanı, tem otoyolu, demiryoluna yakınlığı ve limandan faydalanma kolaylığı, Ceyhan Kimya OSB’yi cazibe merkezi hâline getirmektedir.

Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi, yıllardır süregelen il sınırı sorununun Adana lehine sonuçlanmasının ardından Türkiye’nin 288’inci OSB’si kimliğini kazandı. Güneyinde Yumurtalık Serbest Bölgesi, batısında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, doğusunda Erzin OSB, bölgede 4 adet liman ve 2 adet iskele bulunması, güney sınırından otoban bağlantı yolunun geçmesi, Ceyhan’da şehirler

arası duble yol bağlantısı olmasıyla stratejik öneme sahip olan Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde iç yol altyapı çalışmaları devam etmektedir. Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 1. Etap alanda kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup, 64 firma yatırım talebinde bulunmuştur. 2. Etap çalışmalarına başlanmış, 55 firma yatırım talebinde bulunmuştur ve yer seçimi kesinleştirme işlemleri devam etmektedir.

Sarıçam Adana Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde genişleme çalışmaları devam ediyor. Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde, Yakapınar’ın (Misis) kuzeyinde tarıma elverişli olmayan alan üzerine kurulu Adana Organize Sanayi Bölgesi, yüzde 100 doluluk oranıyla, 478 işletmede 39 bin kişiye yakın istihdam sağlıyor. Adana Organize Sanayi Bölgesi 4. Genişleme Alanında altyapı çalışmalarına başlanıyor.

Sarıçam’da 9 yeni küçük sanayi sitesi kuruluyor

Kent içinde elverişsiz alanlarda faaliyetlerini sürdüren geleneksel sektörlere yönelik yeni altyapılar planlandı. Buna göre Tekstilciler, Ayakkabıcılar, Mobilyacılar, Mahrukatçılar, Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar, Sarıçam ve Yüreğir Küçük Sanayi sitelerinin yapılması planlandı.

İlgili alanlar 1.000’lik ve 5.000’lik imar planlara işlendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırım usulüne yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Karataş Tarıma Dayalı İhtias Sera Organize Sanayi Bölgesi

Adana’daki iklim koşulları ve üretici alışkanlıkları dikkate alınarak toplam 3.184 dekar arazide Sera OSB kurulması hedefleniyor. Sahada 38 adet her biri en az 35 dönüm büyüklüğünde modern sera kurulması bekleniyor. Sahanın yer seçimi kesinleştirilmiş olup Sera A.Ş. ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol imzalanmıştır. Kıyı kenar çizgisi ile ilgili yasal düzenleme yapıldıktan sonra altyapı çalışmalarına başlanacaktır. Tamamlandığında yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanması beklenen bölgede, tarımdan elde edilen katma değerin artırılması hedefleniyor.

Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi

Katma değerli alternatif su ürünlerinin üretilmesine yönelik olarak 6.500 dekar alanda Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlandı. 19.000 dekar genişleme alanı olan organize sanayi bölgesi için yer seçimi kesinleşti. Kıyı-kenar çizgisine ilişkin çalışmalar da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım Şurası’nda zikredilen 16.500 ton kapasiteli Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’de bir ilk olacak.

Yumurtalık SASA Münferit Sanayi Bölgesi

SASA’nın Yumurtalık bölgesinde kuracağı dev sanayi tesislerinin ilk ayağı liman, ikinci ayağı ise polipropilen tesisi olacak. Yatırımın diğer etaplarını ise rafineri ve aromatik kimyasallar ile Türkiye’nin ihtiyacı olan diğer kimyasal ürünler oluşturacak. Erdemoğlu Holding bünyesinde, Adana’daki tesislerinde yarım asırdır sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi alanlarında ham madde üreten SASA’nın, Yumurtalık bölgesinde kuracağı rafinerinin ilk adımı, liman olacak. Şirket, ikinci adımda Polipropilen tesisi yapacak. Yatırımın diğer etaplarını ise rafineri ve aromatik kimyasallar ile Türkiye’nin ihtiyacı olan diğer kimyasal ürünler oluşturacak. Daha önce yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanan yatırım maliyeti ise 20 milyar dolar olarak revize edildi.

Sanayi alanları iki katına çıkıyor

Adana Sanayi Odası’ndan derlenen bilgilere göre mevcut ve yeni üretim merkezleri ile alanları şöyle:

Mevcut üretim merkezleri

Adana Organize Sanayi Bölgesi : 22.900 dekar

Kozan Organize Sanayi Bölgesi : 1.630 dekar

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi : 5.360 dekar

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi : 1.820 dekar

Yumurtalık Serbest Bölgesi : 4.600 dekar

Doğu (Yüreğir) Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap

Seyhan Küçük Sanayi Sitesi

Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi

Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi

Kozan Küçük Sanayi Sitesi

Ceyhan Küçük Sanayi Sitesi

İmamoğlu Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere 7 sitenin toplamı 9.021 dekar

Yeni üretim merkezleri:

Ceyhan

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi : 13.419 dekar

Ceyhan Karma Organize Sanayi Bölgesi : 1.210 dekar

Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi : 28.020 dekar

Karataş

Tarıma Dayalı İhtisas Sera Org. Sanayi Bölgesi 3.184 dekar

Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi : 6.500 dekar

Sarıçam

AOSB 4. Etap Genişleme Alanı : 1000 dekar

Tekstilkent : 509 dekar

Ayakkabıcılar Sitesi : 261 dekar

Mahrukatçılar Sitesi : 3.617 dekar

Mobilyacılar Sitesi : 1.242 dekar

Sarıçam ve Yüreğir KSS : 281 dekar

Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar Sitesi : 7.000 dekar

Yumurtalık

SASA Münferit Sanayi Bölgesi 10.000 dekar

Yorumlar (0)
banner69
Namaz Vakti 06 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Villarreal 20 31
6. Real Betis 20 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 19 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9