banner80

banner78

Mersin Akdeniz'de 27 m² dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Akdeniz 28.09.2021, 16:53 Mersin Radikal
Mersin Akdeniz'de 27 m² dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2020/148 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Akdeniz İlçe, 719 Ada, 575 Parsel, NUSRATİYE Mahalle/Köy, B/ZEMİN/-/13 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı 464.41m² lik BAHÇE üzerinde tesis edilen kat irtifakına esas 30/2800 arsa paylı, B Blok, Zemin kat (13) no.lu bağımsız bölüm olup, DÜKKAN vasfında olup, (1/1) tam hissesi borçlu şirket adına kayıtlıdır.Taşınmaz, kuzeyinden 335 ve 337 nolu parsele bitişik olup güneyinden 5003 Sokağa, batısından 5018 Sokağa, doğusundan ise 5016 Sokağa cephelidir. Taşınmaz, Kuvayi Milliye Bulvarı'nın 200m.doğusunda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın 450m.güneyinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürlüğü?nün 250m.güneybatısında, Cengiz Topel İlköğretim Okulunun 150m.güneyinde, Akdeniz Belediyesi?nin 350m.kuzeydoğusunda, Nusratiye Mahallesi Sağlık Ocağının 70m.güneyinde yer almaktadır.Taşınmaz, Mersin şehir merkezinin kuş uçuşu, 1.20km.kuzeyinde olup yakın çevresinde iş merkezleri, yüksek katlı apartmanlar ve siteler bulunmaktadır. Taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami, sağlık ocağı, park vb. sosyal donatılar mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanmakta, belediyenin tüm imkânlarından yararlanmaktadır. Bağımsız bölümün içinde bulunduğu Özpaksoy Apartmanı'na Mersin Belediyesi tarafından 05.02.1988 tarihinde 1/87-60/1988 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Parsel içerisinde iki adet blok vardır. Kıymet takdirine konu taşınmaz B Blokta olup B Blok, parselin güneydoğu cephesindedir. B Blok, zemin+6 katlı, betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Zemin katta, dükkanlar ve ortak alanlar, normal katlarda meskenler mevcuttur. Apartman giriş kapısı, demir doğrama camlı kapıdır. Apartman giriş holünün zemini karo mozaik ile yan duvarları yarı yüksekliğe kadar fayans ile merdiven basamakları ise dökme mozaik ile kaplıdır. Mimari projede, apartmanda 1 adet asansör görünmektedir. Apartman dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, bina çatısı düz teras betondur.Apartman, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III.sınıf B Grubu yapıya girmektedir.Taşınmaz 30/2800 arsa paylı, B Blok, Zemin kat (13) no.lu bağımsız bölüm olup, DÜKKAN vasfındadır. Dükkan, B Bloğun güney cephesinde olup 5003 Sokağa cephelidir. Zemin kat 13 no.lu bağımsız bölümün yeri, konumu ve alanı, onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Dükkan, binanın zemin katında ve bina girişine göre sol kol tarafındaki 4. ve son dükkandır. Dükkan net: 27,85 m² olarak hesaplanmıştır.Dükkanın kapısı demir doğrama camlı kapıdır. Dükkanın dış cephesi de demir doğramalı camekan ile kaplanmıştır. Zemin döşemesi karo mozaik ile kaplıdır. Yapı kullanma izninin verildiği tarih inşaatın bittiği tarihtir.Taşınmaza ait yapı kullanma izni belgesi bulunmamaktadır.Taşınmazın yaşını ruhsat tarihine göre hesaplayacak olursak taşınmaz max 32 yaşındadır. 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre, 31-40 yaş aralığındaki Betonarme Karkas Binanın aşınma payı %32'dir. Dükkanın değeri hesaplanırken bu oran da göz önünde bulundurulacaktır. Taşınmazın mevcut özelliği, imar durumu, piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında, %32?lik aşınma payı da düşüldüğünde taşınmazın mevcut durumu ve arsa payı dâhil değeri 30.000,00 TL .dir.

Adresi Nusratiye Mahallesi, 5003 Sokak, Özpaksoy Apartmanı, B Blok, No:32, Zemin Kat, İç Kapı No:13, Akdeniz / MERSİN
İmar Durumu :Akdeniz Belediye Başkanlığı yetki alanında kalmaktadır. Akdeniz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan incelemelerde, dava konusu Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 719 ada, 575 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında olduğu ve Bitişik Nizam 7 Kat (B-7) Konut olarak işaretlendiği ve yola terkinin olduğu görülmüştür.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı onaylanmış olup, ilgili planın plan notlarının 1.10 maddesi “Bu planın onayından önce onaylanmış ve bu plan kararlarına aykırılığı bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, bu plan kararları doğrultusunda revize edilecektir.
Kıymeti 30.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve haciz şerhleri
1. Satış Günü 10/11/2021 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü 09/12/2021 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin İl, Akdeniz İlçe, 719 Ada, 575 Parsel, İHSANİYE Mahalle/Köy, A/ZEMİN/-/13 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı 464.41m² lik BAHÇE üzerinde tesis edilen kat irtifakına esas 20/2800 arsa paylı, A Blok, Zemin kat (13) no.lu bağımsız bölüm olup, DÜKKAN vasfında olup, (1/1) tam hissesi borçlu şirket adına kayıtlıdır.Taşınmaz, kuzeyinden 335 ve 337 nolu parsele bitişik olup güneyinden 5003 Sokağa, batısından 5018 Sokağa, doğusundan ise 5016 Sokağa cephelidir. Taşınmaz, Kuvayi Milliye Bulvarı'nın 200m.doğusunda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı?nın 450m.güneyinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürlüğü?nün 250m.güneybatısında, Cengiz Topel İlköğretim Okulu?nun 150m.güneyinde, Akdeniz Belediyesi?nin 350m.kuzeydoğusunda, Nusratiye Mahallesi Sağlık Ocağının 70m.güneyinde yer almaktadır.Taşınmaz, Mersin şehir merkezinin kuş uçuşu, 1.20km.kuzeyinde olup yakın çevresinde iş merkezleri, yüksek katlı apartmanlar ve siteler bulunmaktadır. Taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami, sağlık ocağı, park vb. sosyal donatılar mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanmakta, belediyenin tüm imkânlarından yararlanmaktadır.Bağımsız bölümün içinde bulunduğu Özpaksoy Apartmanına Mersin Belediyesi tarafından 05.02.1988 tarihinde 1/87-60/1988 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Parsel içerisinde iki adet blok vardır. Kıymet takdirine konu taşınmaz A Bloğun zemin katında olup A Blok, parselin güneybatı cephesindedir. A Blok, zemin+6 katlı, betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Zemin katta, dükkanlar ve ortak alanlar, normal katlarda meskenler mevcuttur. Apartman giriş kapısı, demir doğrama camlı kapıdır. Apartman giriş holünün zemini ile yan duvarları yarı yüksekliğe mermer ile kaplıdır. Mimari projede, apartmanda 1 adet asansör ve 1 adet profilden döner yangın merdiveni görünmektedir. Apartman dış cephesi sıvalı ve boyalı olup, bina çatısı düz teras betondur. Apartman, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III.sınıf B Grubu yapıya girmektedir. Konu 20/2800 arsa paylı, A Blok, Zemin kat (13) no.lu bağımsız bölüm olup, DÜKKAN vasfındadır. Dükkan, A Bloğun batı cephesinde olup 5018 Sokağa cephelidir. Zemin kat 13 no.lu bağımsız bölümün yeri, konumu ve alanı, onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Dükkan, binanın zemin katında ve binanın batı cephesindeki ilk dükkandır. Dükkan net: 29,40 m² olarak hesaplanmıştır.Dükkanın kapısı demir doğrama camlı kapı olup dış cephesi de demir doğramalı camekan ile kaplanmıştır. Dükkanın dış cephesinde ayrıca otomatik darabalı kapı bulunmaktadır. Zemin döşemesi karo mozaik ile kaplıdır. Keşif anında yerinde yapılan incelemede, mimari projede görünen, apartman merdivenin altında bulunan boşluğa kapı konularak bu dükkana dahil edildiği görülmüştür. Merdiven altında bulunan bu boşluğa lavabo konulmuştur. Dükkan depo amaçlı kullanılmaktadır. Yapı kullanma izninin verildiği tarih inşaatın bittiği tarihtir. Dosya içerisinde kıymet takdirine konu taşınmaza ait yapı kullanma izni belgesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla taşınmazın yaşını ruhsat tarihine göre hesaplayacak olursak taşınmaz max 32 yaşındadır. 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre, 31-40 yaş aralığındaki Betonarme Karkas Binanın aşınma payı %32'dir. Dükkanın değeri hesaplanırken bu oran da göz önünde bulundurulacaktır. Taşınmazın mevcut özelliği, imar durumu, piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında, %32?lik aşınma payı da düşüldüğünde taşınmazın keşif tarihi itibari ile mevcut durumu ve arsa payı dâhil değeri 30.000,00 TL.dir.

Adresi Nusratiye Mahallesi, 5003 Sokak, Özpaksoy Apartmanı, A Blok, No:32, Zemin Kat, İç Kapı No:13, Akdeniz / MERSİN
İmar Durumu : Akdeniz Belediye Başkanlığı yetki alanında kalmaktadır. Akdeniz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan incelemelerde, dava konusu Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 719 ada, 575 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında olduğu ve Bitişik Nizam 7 Kat (B-7) Konut olarak işaretlendiği ve yola terkinin olduğu görülmüştür.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı onaylanmış olup, ilgili planın plan notlarının 1.10 maddesi “Bu planın onayından önce onaylanmış ve bu plan kararlarına aykırılığı bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, bu plan kararları doğrultusunda revize edilecektir. “
Kıymeti 30.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : İpotek ve haciz şerhleri
1. Satış Günü 10/11/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü 09/12/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/148 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Yorumlar (0)
banner69
21
açık
Namaz Vakti 16 Mayıs 2022
İmsak 03:51
Güneş 05:26
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:49
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 55
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 37 49
13. Galatasaray 37 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 37
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31