Mersin Akdeniz'de OSB'de 9.883 m² idari binası ,fabrika binası ve arsası icradan satılıktır

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Akdeniz 28.09.2021, 13:45 Mersin Radikal
Mersin Akdeniz'de OSB'de 9.883 m² idari binası ,fabrika binası ve arsası icradan satılıktır

T.C.MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2017/10303 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İl, Akdeniz İlçe, 182 Ada, 2 Parsel, NACARLI Mahalle/Köy, --- Mevkii, Mersin İli Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesi, 182 Ada, 2 Parsel numaralı 9.883,00 M2. lik yüzölçümlü, Bir Katlı Betonarme İdari Binası ve bir katlı Fabrika Binası ve arsası vasfında olup, (1/1) tam hisse olarak kayıtlı yerdir. Tapu kaydının BEYANLAR HANESİNDE' Gayrimenkulün İcra satışları dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk şartı aranacaktır. Kaydı bulunmaktadır. Taşınmaz satışına katılacak ihale katılımcılarından OSB den alacakları uygunluk belgesi şartı aranacaktır.
Taşınmazın kuzeyinden 1 no’lu parsele, güneyinden 6 no’lu parsele bitişik olup batısından Cumhuriyet Bulvarı’na doğusundan ise bila sokağa cephelidir, Taşınmaz, Mersin-Adana Yolu’nun 2,62 KM. kuzeyinde, Şişecam’ın 350 M. Kuzeyinde, Huzurkent Polis Merkezi Amirliği’nin 2,83 Km. kuzeybatısında, Tüvtürk araç muayene istasyonu’nun 2,70 KM. kuzeybatısında yer almaktadır. Taşınmaz Mersin il merkezinin 18,80 Km. kuzey doğusundadır. Organize Sanayi bölgesi içerisinde olup, organizenin bütün alt yapı tesislerinden ve yasal imkanlarından yararlanmaktadır. Taşınmazın etrafında sanayi tesisleri bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bir katlı betonarme idari binası ve bir katlı fabrika binası ve arsası vasfında tapuda kayıtlıdır. İdari Binanın zemin oturumu: 507,00 M2., Fabrika’nın Atölye olarak kullanılan kısmın brüt alanı: 4.277,00 M2. Fabrika binası çevresindeki depoların brüt alanı: 750,00 M2.Hayvan ağılı, Kümes binası Brüt alanı : 52,00 M2.Bekçi Güvenlik binası brüt alanı : 16,00 M2., Taşınmaz üzerinde zemin oturumu brüt: 507,00 M2., toplam inşaat alanı 1.014,00 M2. Olan Zemin+1 katlı betonarme karkas bir bina bulunmaktadır, İdari binaya giriş hem, kısmen alüminyum giydirme yapılmış olan güney cephesinden hem de fabrika atölye+binasının içinden, kuzey cephesinden sağlanmaktadır. İdari bina, yemekhane, ofis, wc’ler, personel odası gibi bölümlerden oluşmaktadır, emin döşemesi seramik ile kaplı olup pencereler ve iç kapılar pvc’dir. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Bölümlerin tavanında kısmen spotlu asma kısmen de plastik asma tavan mevcuttur. Yemekhanenin zemini ve yan duvarları yarı yüksekliğe kadar seramik ile kaplıdır.WC’lerin zemini ve yan duvarları tavana kadar seramik ile kaplıdır. Taşınmaz üzerinde zemin oturumu brüt 4.277,00 M2. Olan tek katlı duvarları ve çatısı ön gerilmeli hazır beton kolon ve kirişlerle inşa edilmiş betonarme bir yapı bulunmaktadır. Çatısı trapez kesitli galvanizli sac’dan imar edilmiştir. Yapıda dış duvarlar sıvalı olup, iç mekan tek hacimlidir. Dış cepheye bakan duvarların üst taraflarında aydınlatma amaçlı bant pencereler yapılmıştır. Yapının zemin yüksek mukavemetli perdahlı betondur. Çatıda doğal aydınlık sağlama amacı ile yer yer şeffaf renkli ondüline levhalar kullanılmıştır. Depodaki aydınlatmalar halojen cinsi armatürlerle sağlanmakta olup yapı yüksekliği ortalama 6,50 M. dir. Yapıya girişler, ray üzerinde kayan tek ve iki kanatlı yağlı boyalı saç kapılar ile sağlanmaktadır.Fabrika atölye binası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre ll. Sınıf C Grubu yapıya girmektedir ve 2021 yılı yapının birim maliyeti 1.030,00 TL/M2. Dir. 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı resmi gazetede yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre ve de yaptığımız gözlemlerle, binanın aşınma yapı %10 olarak alınacaktır. Taşınmaz üzerinde bulunan depolar Fabrika binasının kuzey ve doğu cephesine bitişik olarak6,25 Metre genişliğinde, zemin oturumu yaklaşık brüt 750,00 M2. Olan tek katlı basit yapılardır. Çatısı çelik konstrüksiyon taşıyıcılı olan yapının zemini yüksek mukavemetli perdahlı beton ile kaplıdır. Çatı Örtüsü trapez kesitli sac olan depoların ara bölmeleri ve dış cepheleri sıvalı duvar ile kapatılmıştır. Doğan aydınlatma için dış cephe duvarların üzerinde bant pencereler yapılmıştır. Söz konusu depo amaçlı yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre ll. Sınıf A Grubu yapıya girmektedir ve 2021 yılı yapının birim maliyeti 640,00 TL7M2. dir. 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı resmi gazetede yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre ve yaptığımız gözlemlerle, sundurmanın aşınma payı %10 olarak alınacaktır, yapıların değeri hesaplanırken bu oran da göz önünde bulundurulmuştur. Taşınmaz üzerinde hayvan ağılı ve Kümes olarak binasının zemin oturumu brüt 52,00 M2. Olan tek katlı, kenarları kısmen tel ve çevrili üzeri saç ile kaplı yapı bulunmaktadır, Kümes, çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre 1. Sınıf A Grubu yapıya girmektedir. Taşınmaz üzerinde Bekçi Güvenlik Binası olarak yapılan zemin oturumu 16,00 M2. Olan tek katlı betonarme karkas bir bina bulunmaktadır, Zemin döşemesi seramik ile kaplı olup pencereleri ve dış kapılara Pvc’dir Duvarları sıvalı ve boyalıdır.Wc’nin zemini ve yan duvarları yarı yüksekliğe kadar seramik ile kaplıdır.Taşınmazın etrafı 390,00 M. uzunluğunda ve ortalama 2,00 Metre yüksekliğinde (390,00*2,00=780,00 M2.) kısmen bahçe duvarı ve kısmen de istinat duvarı şeklinde çevrilmiştir. Taşınmazın etrafında 390,00 Metre uzunluğundaki bahçe duvarı üzerinde bir metre yüksekliğinde tel panel çit ve batı cepheden taşınmaza girişi sağlayan 10,00 metre uzunluğunda 1,00 metre yüksekliğinde raylı demir kapı mevcuttur.

Adresi Mersin-Tarsus Osb, Cumhuriyet Bulvarı No:4 Akdeniz/Mersin
Yüzölçümü 9.883 m2
İmar Durumu :Akdeniz Belediye Başkanlığı yetki alanında kalmaktadır. Akdeniz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ihaleye çıkarılan taşınmazın 05/04/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmi Gazetede 4562 sayılı OSB’ler ile ilgili Kanun gereğince kurulan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nün yetki alanında kalmakta olduğu, imar ve ruhsat işlemlerinin bu kurum tarafından verildiği beyan edilmiştir.
Kıymeti 9.826.303,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 11/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü 10/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla ve( OSB den alacakları uygunluk belgesi olan ) en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10303 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/09/2021
 

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Yorumlar (0)
banner69
21
açık
Namaz Vakti 24 Mayıs 2022
İmsak 03:42
Güneş 05:21
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:56
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31