Mersin Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Eğitim 14.10.2021, 09:04 Mersin Radikal
Mersin Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
- Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanmaolcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021-
ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)’ne göre değerlendirilecektir.
- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.
- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
- Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)
Başvuruda istenilen belgeler
- İlan başvuru evraklarına http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-mudurlugu web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.
-Profesör ve Doçent ilanına başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları menüsündeki “MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi”ni mutlaka doldurmaları gerekmektedir.
- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek], Doçentlik için 4 takım [Flash Bellek] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.
- Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.
- 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ‘’İlanın’’ her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.
Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Başvuru Yeri ve Tarihi
- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.
(Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

 

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ
14/10/2021 28/10/2021 (Mesai Bitimi)

 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET NİTELİK
21-101 Anamur Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Doktor Öğretim
Üyesi
4 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında yapmış olmak.
21-102 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktor Öğretim
Üyesi
4 1 Diş Hekimliğinde Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında yapmış olmak.
21-103 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Çocuk Diş Hekimliği Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 Diş Hekimliğinde Uzmanlığını Çocuk Diş Hekimliği alanında yapmış olmak.
21-104 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 Diş Hekimliğinde Uzmanlığını Periodontoloji alanında yapmış olmak.
21-105 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Eczacılık alanında lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam
edilmek üzere)
21-106 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Eczacılık alanında lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam
edilmek üzere)
21-107 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında yapmış olmak.
21-108 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında yapmış olmak.
21-109 İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Doktorasını Ebelik veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam edilmek üzere)
21-110 İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Ebelik Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Doktorasını Ebelik veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam edilmek
üzere)
21-111 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset Doçent 3 1 Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak.
21-112 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam edilmek üzere)
21-113 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Fıkıh alanında doktora yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam edilmek üzere)
21-114 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam edilmek üzere)
21-115 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doktor
Öğretim Üyesi
5 1 Tefsir alanında doktora yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam edilmek üzere)
21-116 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Bilgisayar donanımı alanında çalışmalar yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam edilmek üzere)
21-117 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Lisans ve Yüksek Lisansını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. (Öncelik arz eden alanda istihdam
edilmek üzere)
21-118 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 Tıpta Uzmanlığını Patoloji alanında yapmış
olmak. Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak.
21-119 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 1 Tıpta Uzmanlığını Acil Tıp alanında yapmış
olmak. Doçentliğini Acil Tıp alanında almış olmak.
21-120 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 1 Tıpta Uzmanlığını İlk ve Acil Yardım alanında yapmış olmak. Doçentliğini Acil Tıp alanında
almış olmak.
21-121 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji) Profesör 1 1 Tıpta Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında
yapmış olmak. Doçentliğini İç Hastalıkları (Hematoloji) alanında almış olmak.
21-122 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Profesör 1 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Doçentliğini İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
alanında almış olmak.
21-123 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Profesör 1 1 Doktorasını Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim alanında yapmış olmak. Doçentliğini
Biyoistatistik alanında almış olmak.
21-124 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 Doktorasını Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında
yapmış olmak. Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak.
21-125 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Doktorasını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yapmış
olmak. Doçentliğini Mikrobiyoloji (Klinik Mikrobiyoloji) alanında almış olmak.

Yorumlar (0)
banner69
20
açık
Namaz Vakti 21 Ekim 2021
İmsak 05:28
Güneş 06:47
Öğle 12:31
İkindi 15:36
Akşam 18:05
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2