Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Eğitim 14.10.2021, 09:01 14.10.2021, 09:04 Mersin Radikal
Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:


- Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
- Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

Adaylarda:
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak koşulu aranır.
Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:
1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (aslı gibidir onaylı) veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
5. Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)
6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'lik sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)
7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)
8. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
- Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
- İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
9. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.
- 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak
2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile,
- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
10. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11. YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)
12. Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroda tecrübe aranıyor ise; halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumundan ayrılanlar için e-Devletten alınacak Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu), özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise e-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü (SGK Hizmet dökümünde meslek kodu boş olan süreler için çalışılan şirketten alınan onaylı yazı.)).
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT: 1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
3- İlan edilen kadrolara başvurular aşağıdaki tabloda yer alan "BAŞVURU YERİ" başlıklı sütunda yazılı olan birimlere yapılacaktır.
4- İdare gerekli gördüğü takdirde ‘’İlanın’’ her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

SINAV
TAKVİMİ    Başvuru
Tarihi    Son
Başvuru Tarihi    Ön
Değerlendirme
Tarihi    Sınava Giriş
Tarihi    Sonuç
Açıklama
Tarihi    Sonuçların Açıklanacağı
Web Adresi    AÇIKLAMA
14/10/2021    28/10/2021    04/11/2021    09/11/2021    12/11/2021    www.mersin.edu.tr    Web sayfamızdaki Duyurular tebliğ niteliği
taşımaktadır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.


İLAN NO    BİRİM    BÖLÜM    ANABİLİM DALI    UNVAN    DERECE    ADET    NİTELİK    ALES    YABANCI DİL    BAŞVURU
YERİ
21-126    Anamur Meslek Yüksekokulu    Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri    Çocuk Gelişimi    Öğr. Gör. (Ders Verecek)    6    1    Lisansını Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak. Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yüksek lisanstan sonra Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.    70    MUAF    Anamur Meslek Yüksekokulu

21-127    Anamur Meslek Yüksekokulu    Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri    Turizm ve Otel İşletmeciliği    Öğr. Gör. (Ders Verecek)    4    1    Seyahat İşletmeciliği/Turizm İşletmeciliği alanında lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisanstan sonra yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.    70    MUAF    Anamur Meslek Yüksekokulu

21-128    Eczacılık Fakültesi    Eczacılık Meslek Bilimleri    Klinik Eczacılık    Arş.Gör.    4    1    Eczacılık alanında lisans mezunu olmak. Klinik Eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.    70    50    Eczacılık Fakültesi

21-129    Fen Edebiyat Fakültesi    Biyoteknoloji    Biyoteknoloji    Arş.Gör.    4    1    Biyoteknoloji alanında lisans, Biyoteknoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Biyoteknoloji alanında doktora yapıyor olmak.    70    50    Fen Edebiyat Fakültesi

21-130    Fen Edebiyat Fakültesi    Matematik    Cebir Sayıları Teorisi    Arş.Gör.    4    1    Matematik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Cebir ve Sayılar Teorisi (Cebir Sayıları Teorisi) alanında
doktora yapıyor olmak.    70    50    Fen Edebiyat Fakültesi

21-131    Fen Edebiyat Fakültesi    Matematik    Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik    Arş.Gör.    4    1    Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.    70    50    Fen Edebiyat Fakültesi

21-132    İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi    Uluslararası İlişkiler    Uluslararası Siyaset    Arş.Gör.    4    1    Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.    70    50    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

21-133    Mühendislik Fakültesi    Bilgisayar Mühendisliği    Bilgisayar Yazılımı    Arş.Gör.    4    1    Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. Bilgisayar Yazılımı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.    70    50    Mühendislik Fakültesi

21-134    Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu    Muhasebe ve Vergi    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    Öğr. Gör. (Ders Verecek)    5    1    Lisansını Maliye alanında yapmış olmak. Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisanstan sonra Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.    70    MUAF    Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

21-135    Spor Bilimleri Fakültesi    Spor Yöneticiliği    Spor Yöneticiliği    Arş.Gör.    4    1    Spor Yöneticiliği alanında lisans mezunu olmak. Spor yöneticiliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.    70    50    Spor Bilimleri Fakültesi

21-136    Su Ürünleri Fakültesi    Avlama ve İşleme Teknolojisi    İşleme Teknolojisi    Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)    6    1    Lisansını Su Ürünleri Mühendisliği alanında, Tezli Yüksek Lisansını Su Ürünleri alanında yapmış olmak.Yüksek lisanstan sonra Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Su analizi cihazı kullanma ve Dalış konularında tecrübesibulunmak.    70    50    Su Ürünleri Fakültesi

21-137    Tıp Fakültesi    Cerrahi Tıp Bilimleri    Genel Cerrahi    Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)    7    1    Tıpta Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında almış olmak. Endoskopi-kolonoskopi sertifikasına sahip olmak.    70    50    Tıp Fakültesi

Yorumlar (0)
banner69
20
açık
Namaz Vakti 21 Ekim 2021
İmsak 05:28
Güneş 06:47
Öğle 12:31
İkindi 15:36
Akşam 18:05
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2