12. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Konferansı

İstanbul/Türkiye

Ekonomi 20.06.2020, 13:24 20.06.2020, 13:24
12. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Konferansı

12. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Konferansı

- İslami Kalkınma Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen ve bugün sona erecek konferansta Türkiye’de İslami Para ve Sermaye Piyasaları, Girişimcilik, Küresel Mali Mimarlık, Dijital Ekonomi, 4. Sanayi Devrimi, İyi Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma gibi konulara odaklanılıyor

İSTANBUL (AA) - Çağdaş İslam ekonomisi ve finansının teori ve pratiğinin kavramsallaştırılmasına büyük katkı sağlayan ve bu disiplinin en prestijli akademik etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Konferansı’nın 12’ncisi, bu sene İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından gerçekleştiriliyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran’da başlayan 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı (ICIEF) bu yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde yapılıyor.

İslami Kalkınma Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen ve bugün sona erecek konferansta Türkiye’de İslami Para ve Sermaye Piyasaları, Girişimcilik, Küresel Mali Mimarlık, Dijital Ekonomi, 4. Sanayi Devrimi, İyi Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma gibi konulara odaklanılıyor.

7 gün süren konferansta dünyanın dört bir yanındaki 40 farklı ülkeden ilgili konularda 472 başvuru arasından seçilen toplam 132 tebliğ sunuluyor.


- “İslami bankacılık Pakistan’da hızlı büyüyor”


Konferansa katılan Pakistan Ekonomi Bakanı Dr. Abdul Hafeez Shaikh, İslami finansmanın, gelişmekte olan ülkelere küresel finansal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olma potansiyelini vurgulayarak, İslami bankacılığın Pakistan'da hızla büyüdüğüne dikkati çekti.

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını aktaran Shaikh, ihracat ve gelirlerin Pakistan'da olumsuz etkilendiğini, imalat ve diğer sektörlerin de zarar gördüğünü bildirdi.

Hükümetin bir korona yardım fonu kurduğunu ve bu zor zamanda destek sağlamak için 16 milyon aileye nakit aktardığını belirten Shaikh, Pakistan ve Türkiye'nin siyaset, ticaret ve halkın bağlılığını kapsayan çok samimi ilişkilere sahip olduklarının altını çizdi. İki ülke arasında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için B2B ilişkilerini desteklemeye ve ekonomileri harekete geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Shaikh, “Bu forumda paylaşılan bilgi ve uzmanlık, kolektif anlayışı geliştirmeye, anlayışımızın sınırlarını genişletmeye ve karşılaştığımız krizi aşmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek için İslami finansın muazzam potansiyelinden yararlanmaya önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ortak iş birliği araştırmalarına ve İslami mikrofinansa ve fintech altyapısının konuşlandırılmasına özel bir önem verilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Shaikh, “İslami finans, borç güdümlü geleneksel bankacılık altyapısına uygun bir alternatif sunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel İslami Finans Üniversitesi'nden (INCEIF) Prof. Dr. Azmi Omar ise Kovid-19'un ekonomik büyüme ve BM SKH'leri üzerindeki etkisinin yanı sıra finansal sektörün pandemiye verdiği düzenleyici çözümler üzerine odaklandı.

Kovid-19 pandemisinin tüm bölgelerdeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Omar, Malezya'nın 2020 GSYH büyümesinin yüzde eksi 2 ile yüzde 0,5 arasında tahmin edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Omar serbest çalışan bireylerin, mikro işletmelerin ve KOBİ'lerin ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti.

Kovid-19'un BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi üzerindeki etkisine değinen Omar, tüm hedeflerin etkilendiğini ve özellikle eğitimin yüz yüzeden çevrimiçi platforma geçtiğinin fakat her öğrencinin, özellikle kırsal alanlardaki öğrencilerin internet erişimi olmadığını belirtti.

Düzenleyici makamların, özellikle de para politikasının durumu düzeltmek için aldığı önlemlere işaret eden Omar, salgının aynı zamanda likidite, kârlılık, sermaye ve personel açısından İslami finans kurumlarını da etkilediğini belirtti.

Omar, BM SKH’lerinin Makasid-ı Şeria ile uyumlu olduğunu ve salgının küresel ekonomiyi düşük karbonlu, daha dengeli ve daha adil bir geleceğe (döngüsel ekonomi) doğru hareket eden adil ve daha yeşil bir şekilde yeniden inşa etme fırsatı sunduğunu ileri sürdü.

"İslami Finans, Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik" başlıklı oturuma ise IRTI'dan Dr. Türkhan Ali Abdul Manap başkanlık etti.

"Helal Tedarik Zincirinde Dijitalleşme Yoluyla Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi" başlıklı konuşmada Singapur Stellar Consulting Group'tan Hazik Mohamed, Filo yönetimi, birlikte çalışabilirlik, gerçek zamanlı izleme ve tedarik bütünlüğüne odaklandı.

"Seçili Balkan Ülkelerinde İslami Finansın Gelişimi: Beklentiler ve Zorluklar" başlıklı konuşmasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden Edib Smolo ise Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'taki İslami finans gelişimini inceledi.

“Veri Madenciliği Kullanan Küçük İşletmeler için Sürdürülebilir Bir İş Modeli Geliştirilmesi" başlıklı konuşmada, Institute of Business Administration’dan (IBA) Syed Waqas Ahmed, sürdürülebilirlik merceğinden seküler ve laik olmayan iş yaklaşımları arasında bir karşılaştırma sundu ve bunu dünyadaki KOBİ'lerin başarısı ve başarısızlığıyla ilişkilendirdi.

"Endonezya'da İslami Finansal İçermeyi Artırmak İçin İslami P2P Finansman Geliştirme Stratejisi" başlıklı konuşmasında, Endonezya'nın IPB Üniversitesi'nden Resfa Fitri, İslam Şeriat ilkelerine dayanan finansal inovasyon platformlarından biri olarak İslami P2P finansmanına odaklandı.

Daha sonra Uluslararası İslam Üniversitesi İslamabad'dan Prof. Muhammed Tahir Mansoori, "İslami Finansta Makasid-ı Şeria: Pakistan Özelinde İslami Bankacılık Sektörünün Makasid Temelli Değerlendirmesi" konulu bir konuşma yaptı.

Bunu "Endonezya'da İslami Bankacılığın Gelişimi Üzerine Politik İktisadın Yeniden Bağlamlandırılması: Kurumsal Ekonomiden Yeni Perspektifler" konulu konuşması ile SEBI School of Islamic Economics’den Sigit Pramono izledi.

"SKH'ler ve İslam Ekonomisinin Rolü I" başlıklı paralel oturuma ise IZU'dan Dr. Rümeysa Bilgin başkanlık etti.

Business Trisakti Üniversitesi'nden Deden Misbahudin Muayyad "Blockchain Tabanlı Para Vakfı: Vakıf’ın Geleceğine Doğru" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. "Ulusal Vizyon 2035 için Enerji Kullanma: Negara Brunei Darüsselam’de Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru" başlıklı konuşmasında Çağdaş İslam Araştırmaları Akademisi'nden (ACIS) Raudha Ramli, Negara Brunei Darussalam'daki sürdürülebilir gelişimi gözden geçirdi.

Jamia Millia Islamia'dan Sheeba Naaz "WANA Bölgesi Özelinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açısından İslami Finansın Analizi" başlıklı bir konuşma yaparken, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Ramadhani Mashaka Shabani, konuşmasını "UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Ötesinde Makasid Temelli Zekat" etrafında şekillendirdi.

Bu arada İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Süheyib Eldersevi, "Makasid-ı Şeria’ya Ulaşmada Vakfın Rolünün Niteliksel Analizi" başlıklı konuşmayı yaptı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Salim Refas ise "Radikal Mülkiyet Vergisi, Ulaşım ve Arazi Kullanım Planlaması Politikaları" doğrultusunda "İİT ülkelerinde Mega Şehirlerin Sürdürülebilirliği" konusuna odaklandı.


- İyi Yönetişim, Sürdürülebilir Kalkınma ve 4. Sanayi Devrimi


Arapça düzenlenen ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Dr. Hassan Habib'in başkanlık ettiği öğleden sonra oturumu, Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi'nden Aydın Kudat, University Centre of Mila’dan Aissaoui Sihem, Algiers 3 Üniversitesi'nden Amaria Bakhti, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Karema Alaizari ve Ferhat Abbess Setif 1 Üniversitesi'nden Amine Aquissi’nin katılımıyla "İyi Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma" temasına odaklandı.

IRTI'dan Dr. Salman Syed Ali başkanlığında "İslam Sisteminde Kâr Amacı Gütmeyen Sektör ve 4. Sanayi Devrimindeki Rolü" teması etrafında gerçekleştirildi.

Bahreyn, Jeyad Advisory’den Hisham Dafterdar, "Küçük ve Orta Ölçekli Projeleri Desteklemede Awqaf'ın Rolü" üzerinde dururken, Md NorUniversiti Utara, Malezya'dan Mohd Zakhiri "Vakıf Mülkünün Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi için Geçerli ve Etkili Vakıf Modeli" konusunu tartıştı.

Bu arada Endonezya Üniversitesi'nden Farokhah Muzayinatun Niswah "Endonezya Şeri’a Konut İşletmelerinde Vakıf Gelişiminin Temel Stratejisi: Analitik Ağ Süreci (ANP) Yaklaşımı" başlıklı konuşma yaptı.

"Nijerya'da Bir Hastaneyi Finanse Etmek İçin Vakıf Tabanlı Bir Kitle Fonlaması Modeli Geliştirmek" başlıklı konuşmasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Aisha Ahmed vakıf temelli kitle fonlaması modeline odaklandı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Mehmet Bulut ise, "Osmanlı Vakıf Temelli ve Batı Avrupa Faiz Temelli Finansal Sistemler (1450-1900)" başlıklı konuşmada karşılaştırmalı bir genel bakış sundu.


Muhabir : Elif Ferhan Yeşilyurt
Yayınlayan : Cevat Kışlalı

Yorumlar (0)
banner69
Namaz Vakti 26 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 26 53
3. Sakaryaspor 27 49
4. Pendikspor 26 47
5. Keçiörengücü 27 47
6. Rizespor 25 46
7. Manisa FK 26 42
8. Bodrumspor 26 41
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Altay 27 25
14. Adanaspor 27 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13