Mersin Gülnar'da 3.027 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Gülnar 03.12.2021, 20:48 Mersin Radikal
Mersin Gülnar'da 3.027 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C. GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2018/18 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1987 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Çokum armut Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmaz tarla vasfında olup, parsel üzerinde bir adet harabe halinde yapı bulunmaktadır. Parsel yaklaşık %2-3 arası meyillidir. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğaz yerleşim alanına kuş uçuşu 980 metre, Gülnar Ermenek yoluna kuş uçuşu 940 metre mesafededir. Parselin yola cephesi bulunmaktadır.Parsel orta derin toprak profilli, killi-tınlı organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, imar- ihya gereksinimi olmayan bir arazidir. Toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Parselin toplam değeri 3.027,03m2 X 2,00 TL= 6.054,14TL' dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1987 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 3.027,07 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti 6.054,14 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 03/01/2022 günü 09:20 - 09:30 arası
2. Satış Günü 04/02/2022 günü 09:20 - 09:30 arası
Satış Yeri : Gülnar Belediye Düğün Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 5964 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi Tarlalı Yurt Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmazın Tarla vasfında olduğu üzerinde bir adet badem ağacı bulunmakta olup kalan kısmı boş tarladır. Parsel yaklaşık %2-3 arası meyillidir. İlçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğaz yerleşim alanına kuş uçuşu 1.720 metre, Gülnar-Ermenek yoluna kuş uçuşu 1.300 metre mesafededir. Yola cephesi yoktur.Parsel orta derin toprak profilli, killi-tınlı, taşlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur.Parsel üzerinde bir adet yoklaşık 15 yaşlarında olup 419,00 TL değerindedir.Parselin arazi değeri : 2.605,61 m2 X1,50 TL= 3908,42 +Ağacın değeri 419,00 TL olup Parselin toplam değeri : 4.327,42 TL 'dir.

Adresi Çöseçobanlı Mah. 101 Ada 5964 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 2.605,61 m2
Arsa Payı : tapu kaydı gibidir. İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 4.327,42 TLKDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : TAPU KAYDI GİBİDİR.
1. Satış Günü 03/01/2022 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü 04/02/2022 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : Gülnar Belediye Düğün Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 5982 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Kesik Mevkii de bulunan satışa konu taşınmaz boş tarla olup üzerinde kıymet takdirine konu olabilecek herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Parsel yaklaşık %2-3 arası meyillidir. İlçe merkezine,adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğaz yerleşim alanına kuş uçuşu 2.000 metre, Gülnar-Ermenek yoluna kuş uçuşu 1.600 metre mesafededir. Yola cephesi bulunmamaktadır. Parsel orta derin toprak profilli, killi-tınlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, toprak geçirgenliği ili olup drenaj sorunu yoktur.Parselin değeri :2.202,10m2 X1,50 TL = 3.303,15 TL' dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 5982 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 2.202,10 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti 3.303,15 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 03/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü 04/02/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Gülnar Belediye Düğün Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 6172 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Akgedik Mevkii de bulanan satışa konu taşınmaz tarla vasfında olup, yaklaşık %2-5arası meyillidir. İlçe merkezine, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğazyerleşim alanına kuş uçuşu 4.750 metre , Gülnar- Ermenek yoluna kuş uçuşu 3.200 metre mesafededir. Yola cephesi bulunmaktadır. Parsel orta derin toprak profilli, killi-tınlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Parsel üzerinde seyrek vaziyette badem ve muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların bakımsız olduğu görülmüştür. Parsel üzerinde 13 Adet4-20 yaşları arasında 4.089,00 TL değerinde Badem, 2 Adet 3 ve 5 yaşlarında, 379,00 TL değerinde Ceviz, 1 Adet6yaşında 248,00 TL değerinde Kiraz, 1 adet 20 yaşında481,00 TL değerinde Erik, 1 Adet 4 yaşında 198,00 TL değerinde Şeftali ağaçları bulunmaktadır. Parselin arazi değeri: 8.330,14 m2X1,50TL= 12.495,21 TL, ağaçların değeri toplam : 5.395,00 TL = Parselin toplam değeri 17.890,21 TL'dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 6172 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 8.330,14 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti 17.890,21 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 03/01/2022 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü 04/02/2022 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Gülnar Belediye Düğün Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/893412/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-3-027-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
23
açık
Namaz Vakti 25 Mayıs 2022
İmsak 03:41
Güneş 05:20
Öğle 12:43
İkindi 16:33
Akşam 19:57
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31