Mersin Gülnar'da 5.315 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Mersin Gülnar'da 5.315 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Gülnar 10.11.2021, 16:27 Mersin Radikal
Mersin Gülnar'da 5.315 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2020/133 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1642 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın %3-4meyilli olduğu görülmüştür. Boş olan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Alanboğaz yerleşim yerine 3.000, Gülner-Ermenek yoluna 2.000 Metre kuş uçuşu mesafede yer alan taşınmaz doğudan kadastral yola cephelidir. Orta derin toprak profilli, killi tınlıi kısmen taşlı organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 2,50 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre bütün özellikleri ile birlikte taşınmazın toplam değeri; 2,50 TL/m2 X 5.315,57 m2 = 13.288,93 TL'dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1642 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 5.315,57 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 13.288,93 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1700 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan satışa konu tarla vasıflı taşınmazın %2-3 meyilli olduğu, ilçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzak olduğu görülmüştür: Alanboğaz yerleşim yerine 3.000, Gülnar-Ermenek yoluna 2.000 Metre kuş uçuşu mesafe yer almaktadır. Batıdan kadastral yola cephesi olan taşınmaz orta derin toprak profili, killi tınlı, kısmen taşlı organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısına sahiptir. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 2,50 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 10.133,41m2 X 2,50 TL/m2 = 25.333,53 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1700 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 10.133,41 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 25.333,53 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 7727 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın % 7-8 meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Alanboğaz yerleşim yerine 2.100, Gülnar-Ermenek yoluna kuş uçuşu 1.900 Metre mesafededir. Kadastral yola cephesi olmayan taşınmaz için 50 m2 yüzölçümünde biriket duvarlı, atermit çatılı, sıvasız, yaklaşık 10 senelik 5.000,00 TL değerinde ahır bulunmaktadır. Orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısına sahiptir. Erezyon, taban suyu, taşlılık, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri olmayan ve kıymet takdirine konu muhdesat yer almayan taşınmazın bütün özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi sonucu m2 rayiç değeri 1,50 TL takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 980,52 m2 X 1,50 TL/m2 + 5.000,00TL = 6.470,78 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 7727 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 980,52 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 6.470,78 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1722 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın % 2-3 meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzak olduğu görüldü. Boş olan tarla vasıflı taşınmaz Alanboğaz yerleşim yerine 2.200, Gülnar-Ermenek yoluna 1.600 Metre kuş uçuşu mesafede yer almaktadır. Doğudan kadasral yola cephesi olan taşınmazın orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, ksımen kireçli kırmızı kaverenkli Akdeniz toprak yapısına sahip olduğu görülmüştür. Taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb.problemleri bulunmayan taşınmazın içinde kıymet takdirine konu muhdesat bulunmamaktadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 rayiç değeri 3,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 4.593,60 m2 X 3,00 TL/m2 = 13.780,80 TL'dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1722 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 4.593,60 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 13.780,80 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/133 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878964/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-5-315-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
17
açık
Namaz Vakti 09 Aralık 2021
İmsak 06:10
Güneş 07:35
Öğle 12:39
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8