Mersin Gülnar'da 5.315 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Mersin Gülnar'da 5.315 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Gülnar 10.11.2021, 16:27 Mersin Radikal
Mersin Gülnar'da 5.315 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2020/133 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1642 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın %3-4meyilli olduğu görülmüştür. Boş olan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Alanboğaz yerleşim yerine 3.000, Gülner-Ermenek yoluna 2.000 Metre kuş uçuşu mesafede yer alan taşınmaz doğudan kadastral yola cephelidir. Orta derin toprak profilli, killi tınlıi kısmen taşlı organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 2,50 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre bütün özellikleri ile birlikte taşınmazın toplam değeri; 2,50 TL/m2 X 5.315,57 m2 = 13.288,93 TL'dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1642 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 5.315,57 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 13.288,93 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1700 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan satışa konu tarla vasıflı taşınmazın %2-3 meyilli olduğu, ilçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzak olduğu görülmüştür: Alanboğaz yerleşim yerine 3.000, Gülnar-Ermenek yoluna 2.000 Metre kuş uçuşu mesafe yer almaktadır. Batıdan kadastral yola cephesi olan taşınmaz orta derin toprak profili, killi tınlı, kısmen taşlı organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısına sahiptir. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 2,50 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 10.133,41m2 X 2,50 TL/m2 = 25.333,53 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1700 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 10.133,41 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 25.333,53 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 7727 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın % 7-8 meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Alanboğaz yerleşim yerine 2.100, Gülnar-Ermenek yoluna kuş uçuşu 1.900 Metre mesafededir. Kadastral yola cephesi olmayan taşınmaz için 50 m2 yüzölçümünde biriket duvarlı, atermit çatılı, sıvasız, yaklaşık 10 senelik 5.000,00 TL değerinde ahır bulunmaktadır. Orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısına sahiptir. Erezyon, taban suyu, taşlılık, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri olmayan ve kıymet takdirine konu muhdesat yer almayan taşınmazın bütün özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi sonucu m2 rayiç değeri 1,50 TL takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 980,52 m2 X 1,50 TL/m2 + 5.000,00TL = 6.470,78 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 7727 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 980,52 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 6.470,78 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1722 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın % 2-3 meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzak olduğu görüldü. Boş olan tarla vasıflı taşınmaz Alanboğaz yerleşim yerine 2.200, Gülnar-Ermenek yoluna 1.600 Metre kuş uçuşu mesafede yer almaktadır. Doğudan kadasral yola cephesi olan taşınmazın orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, ksımen kireçli kırmızı kaverenkli Akdeniz toprak yapısına sahip olduğu görülmüştür. Taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb.problemleri bulunmayan taşınmazın içinde kıymet takdirine konu muhdesat bulunmamaktadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 rayiç değeri 3,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 4.593,60 m2 X 3,00 TL/m2 = 13.780,80 TL'dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1722 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 4.593,60 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 13.780,80 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/133 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878964/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-5-315-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
Namaz Vakti 21 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13