Mersin Gülnar'da 9.086 m² elma bahçesi icradan satılıktır (çoklu satış)

Gülnar 10.11.2021, 16:26 Mersin Radikal
Mersin Gülnar'da 9.086 m² elma bahçesi icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ
2018/59 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI:

 

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 105 Ada, 45 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Alanboğaz Mevkii de bulunan Elma Bahçesi vasıflı taşınmazın üzerinde seyrek vaziyette elma ağaçları bulunmaktadır. %2-3 meyilli olan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Geometrik şekli düzgün olan taşınmaz Alanboğaz yerleşim alanına 300, Gülnar Ermenek yoluna 300 Metre kuş uçuşu mesafededir. Kadastral yola cephesi olan taşınmaz orta derin, derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Sulu tarım arazisi olan taşınmaz zeminde seyrek vaziyette elma ağaçları bulunan geneli buğday ekili tarladır. İçinde 11 adet farklı yaşlarda 5.729,00 TL tutarında Elma ağacı bulunmaktadır. m2 rayiç bedeli 12,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 9.086,45m2 X 12,00 TL/m2 + 5.729,00 TL = 114.766,40 TL'dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 105 Ada 45 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 9.086,45 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 114.766,40 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 118 Ada, 33parsel,Köseçobanlı(KASABA) Mahallesi, Ortatepe Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın boş ve % 2-3 meyilli olduğu görüldü. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğaz yerleşim yerine 2.700 Metre, Gülnar Ermenek yoluna 250 Metre kuş uçuşu mesafededir. Kadastral yola cephesi olmayan taşınmaz orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri bulunmayan ve sulanmayan kuru tarım arazisidir. Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 8,50 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 8,50 TL/m2 X 6.632,46 m2 = 56.375,91 TL'dir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 118 Ada 33 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü 6.632,46 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 56.375,91 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 13:45 - 13:55 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 13:45 - 13:55 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 231 Ada, 19 parsel,Köseçobanlı(KASABA) Mahallesi, Miskale Mevkii de bulunan elma bahçesi vasıflı taşınmazın kapama elma bahçesi olduğu, % 2-3 arası meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzak olduğu görüldü. Geometrik şekli düzgün olan taşınmaz bardat yerleşim alanına kuş uçuşu 2.100 Metre, Gülnar-Ermenek yoluna 2100 Metre mesafededir. Yola cephesi bulunmayan taşınmaz orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kısmen kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb problemleri yoktur. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 12,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 6.975,98m2 X 12,00 TL/m2 = 83.711,76 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi Köseçobanlı Mah. 231 Ada 19 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 6.975,98 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 83.711,76 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 219 Parsel, Gezende Mahallesi, Topraklı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın %5-7 arası meyilli olduğu, ilçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzak olduğu, geometrik şekl düzgün olan taşınmazın Gezende mahalle merkezine 650 Metre, Gülnar Ilısı yoluna cepheli olduğu görülmüştür. Orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kısmen kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısında olup taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb problemleri yoktur. Sulu tarım arazisi olan taşınmaz içinde yaklaşık 10-15 yaş aralağında kapama elma bahçesi bulunmakta olup düzenli ve verimdardır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 15,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 11.396,44 m2 X 15,00 TL/m2 = 170.946,60 TL'dir.

Adresi Gezende Mah. 101 Ada 219 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü 11.396,44 m2
Arsa Payı Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti 170.946,60 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü 21/12/2021 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü 21/01/2022 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/59 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878940/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-9-086-m%C2%B2-elma-bahcesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-

Kaynak: www.ilan.gov.tr
Yorumlar (0)
banner69
5
kapalı
Namaz Vakti 25 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11