Alman bilim insanlarının son araştırmasında, kan grubunun koronavirüse yakalanan bireylerin hastalığı atlatma sürecini etkilediği ortaya konuldu. Buna göre kan grubu A olanlar virüsün etkilerini daha şiddetli, 0 olanlar ise daha hafif şekilde yaşıyor.

Aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülkeler çeşitli tedbirler alıyor. Henüz aşı uygulanamadığı için virüs taşıyan insanların tek isteği ise hastalık sürecini olabildiğince hafif atlatmak. Bu noktada Alman bilim insanlarının yeni araştırması dikkat çekiyor.

Buna göre koronavirüsün ağır ya da hafif seyretmesinde kan grubu önemli rol oynuyor; hastalık kan grubu A olanlarda daha şiddetli, 0 olanlarda daha hafif seyrediyor.

KAN GRUBU, ENFEKSİYONUN ŞİDDETİNİ ETKİLİYOR

Bilim insanları virüsün bazı insanlar üzerinde ölümcül olurken bazılarının etkilenmemesini anlamaya çalışıyor. "New England Journal of Medicine" adlı tıp dergisinde yayınlanan son araştırma, bu duruma kan grubunun neden olduğunu ortaya koyan önceki araştırmaları destekler nitelikte.

Araştırma Kiel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı bilim insanları tarafından yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19, kan grubu A olan kişilerde diğer kan gruplarına göre yüzde 50 daha şiddetli seyrediyor.

Kan grubu 0 olanlarda ise enfeksiyonun şiddeti, diğer gruplara göre yüzde 50 oranında daha düşük.

BİNLERCE KİŞİ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Araştırmada COVID-19 hastalığına yakalanan 1610 yoğun bakım hastasının kan örnekleri incelendi. Hastalar İtalya ve İspanya'daki yedi farklı hastaneden seçildi.

Hastaların hepsinin oksijen tedavisi gördükleri ya da solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. Bilim insanları yine aynı ülkelerden rastgele 2 bin 205 kişi seçerek kontrol grubu oluşturdu.

Bu kişilerin kan örnekleri ve genetik yapıları inceledi. Araştırma raporunu yazan bilim insanlarından David Ellinghaus "Bu büyük veri toplamı sayesinde genom üzerinde COVID-19'un seyrini şiddetlendiren ya da hafifleten ilginç bölgeleri tespit ettik" dedi.

A GRUBUNDA YÜKSEK RİSK

Bilim insanları Kromozom 9 üzerinde ağır COVID-19 vakalarında görülen bir gen varyantını teşhis etti. Burada kişinin kan grubuna bağlı olarak AB0 geni bulunuyor.

A grubu hastalar COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmaları halinde nefes darlığı çekmek bakımından daha yüksek risk taşıyor. 0 grubu ise bu bakımdan daha korumalı.

ABD VE ÇİN'DE DE BENZER ARAŞTIRMALAR YAPILDI

Almanya'da yapılan araştırma, Çin ve ABD'de henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış iki çalışmayla uyum sergiliyor.

Kiel Üniversitesi'nin araştırma ekibine başkanlık eden Alman moleküler biyolog Andre Franke söz konusu iki araştırma ile kendi araştırmalarının farkını anlattı.

Franke iki araştırmada COVID-19 hastalarının kan örneklerinin serolojik, yani antikorların varlığı bakımından incelediğini söyledi.

Franke kendilerinin ise genetik açıdan konuya yaklaştıklarını ve dolayısıyla yeni verilerin söz konusu olduğunu belirtti.Kan gruplarıyla bazı belli hastalıklar arasında ilişki bulunması yeni değil.

0 kan grubu kişilerin diğer gruplara nazaran nadiren kalp-damar hastalıklarına yakalandığı, AB grubu kişilerin de nadiren yüksek tansiyon sahibi oldukları biliniyor.

Ancak tıp dünyası bu durumun nedenlerini şimdiye kadar açıklığa kavuşturabilmiş değil.