T.C.MERSİN 5. İCRA DAİRESİ

2021/2751 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 651 Ada, 29 Parsel, İHSANİYE Mahalle/Köy, Üçüncü Kat, Bağımısız Bölüm No:8 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken niteliğindeki taşınmaz,
Taşınmazın Konumu: Taşınmazın olduğu parsel ilçe merkezinde bulunan Toroslar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'nın kuşuçuşu yaklaşık 515 m güneydoğusunda, 206. cadde ile 86018 Sokağın kesiştiği noktada konumludur. Bölgede bulunan taşınmazların böyük bölümü eski yüksek katlı apartman ve sitelerden oluşmaktadır. Taşınmazın kuşuçuşu yaklaşık 475 m güneyinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, yaklaşık 300 m doğusunda 207. cadde, yaklaşık 75 m basısındaKuvai Milliye Çaddesi (Hastane Caddesi) ile taşınmazı yürüme masafasında okul, cami, sağlık ocağı, sept pazarı vb. sosyal donatılar mecuttur. Bölge belediyesin tüm imkanlarından yararlanmakta olup, ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanabilmektedir.
Taşınmazın Özellikleri : Konu parsel üzerinde ayrık nizamda Zemin +3 normal katlı, III-A yapı grubunda inşa edilmiş yaklaşık 45 yıllık apartman bulunmaktadır. Apartmanın dış yüzeyi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalı, boyalar yeryer dökülmüştür. Diğer bir anlatımla bina ve konu bağımsız bölüm mesken eski ve bakımsız vaziyettedir. Aprtmanın zemin dahil her katında 2 şer meskenden toplam apartmanda 8 bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğrama camlı kapı, giriş sahanlığı yer döşümeleri ile merdiven basamakları yer döşemeleri dökme mozaik döşeme, ortak alan duvar hacimlerinin tamamı karısıva üzeri plastik boyalıdır. Normal kat sahanlıkları yer döşemeleri karo mozaik döşeme olup apartmanda asansör ve doğalgaz tesisatı yoktur. Değer tespiti yapılacak 3. kat 8 nolu bağımsız bölüm Mesken tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminde kayıtlı taranmış katı irtifakına esas onaylı mimarı projesinde ve yerinde merdiven çıkışına karşı sol tarafta konumlu kuzey ve doğu cephelere sahiptir. Bina ve alacak konusu edilen bağımsız bölümün eski ve bakımsız olduğu görülmektedir. Bağımsız bölüm mesken 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın giriş kapısı, iç kapıları ve pencereleri basit ahşap doğrama, yer döşemeleri karo mozaik döşeme, duvar hacimleri kara sıva üzeri plastik boyalı, banyo ve wc yer döşemeleri ile duvar hacimlerinin yarısana kadar olan bölümleri fayans döşeme ve kaplama diğer duvar haimleri ise kara sıva üzeri plastik boyalıdır. Mutfak altı ve üstü dolapları basit sunta doğrama, tezgah döşememesi mermerden imal edilmiştir. Taşınmazın hali hazırda kiracılar tarafından ikametgah amaçlı kullanılmakta olduğu komşulardan öğrenilmiştir.
Taşınmaz için yapılan piyasa araştırması, imar durumu, inşaat kalitesi, yıpranma payı, gözlemler, yer konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler gözönünüe alındığında mevcut duum değerinin arsa payı dahil 120.000,00-TL olabileceği, taşınmazın net alanının 62,35 m2 olduğu ve yapı innşaat sınıfının 3. sınıf olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

Adresi : Sağlık Mah. 86018 Sk. No:25 Kat:3 Daire:8 Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 148,29 m2
Arsa Payı : 12/90
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/100 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 5 (B-5) kat yapı koşuluna sahip"Konut Alanı'na isabet ettiği, bölgede 1/5000 ölçekli revize nazım imar planı ile uygulaştırma çalışması olduğu bu sebeple yeni ruhsat verilmediği bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Mersin 8. Aile Mahkemesi'nin 10/10/2019 tarih 2019/331 esas sayılı dosyasından mal rejiminden kaynaklanan davalar nedeniyle Tedbir şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 09/12/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2751 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/867148/emlak/konut/mersin-akdenizde-62-m%C2%B2-2-1-daire-icradan-satiliktir