T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ

2020/129 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, 1142 Ada, 1 Parsel, AKARCA Mahalle/Köy, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bodrum artı zemin kat üzeri beş katlı bir apartmanda bulunmaktadır. Parsel ilçe merkezine, alışveriş bölgelerine, adliye sarayına ve sosyal tesislerine yakındır. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel kuzey, doğu ve batıdan yola cephelidir. Parselin çevresi yapılaşmıştır. Anamur Tapu Müdürlüğü'nde bağımsız bölüm mimari projesi ve 25/05/2006 tarihli yapı ruhsatı incelenmiştir. Bağımsız bölümün mimari projesine göre üç oda, bir salon, bir mutfak , banyo, WC, antre ile iki balkondan müteşekkil olup 150 Metrekare yüz ölçümündedir. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC dir. Binaya giriş zemin kat güney cepheden sağlanmaktadır. Binaya giriş alüminyum doğramadır. Merdivenler mermer kaplamadır. Bina kiremit çatılı olup binada asansör bulunmaktadır. Binaya ait açık otopark bulunmaktadır.

Adresi : Akarca Mahallesi Akcami Mevkii 1142 Ada 1 Parsel 5. Kat 9 Numara Anamur / MERSİN
Yüzölçümü : 150 m2
Arsa Payı : 1/12
İmar Durumu :Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde konut alanı kapsamında yer almaktadır. İmar planına göre parselde yapılaşma koşulları ayrık nizam, yapı emsali E:1,20 hmax:21.50 dir.
Kıymeti : 375.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Anamur Belediye Meclis Salonu Önü Kamelya Açık Bahçe (covid tedbirleri nedeniye)

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/129 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.