T.C.ANAMUR İCRA DAİRESİ

2020/1845 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Anamur İlçesi, 383 Parsel, Karalarbahşiş Mahallesinde kayıtlı parsel üzerinde bir adet muz serası bulunmaktadır, muz serasının bir kısmı komşu 105 parsele taşmış durumdadır. Muz serasının kıymet takdirine konu 383 parselde kalan kısmı 2.350,29 m2dir.Sera demir konstrüksiyon üzeri plastik örtülü muz serasıdır. Yaklaşık 8-10 senelik olan seranın kıymet takdirine konu 383 parselde kalan kısmının değeri 164.520,30 TLdir. Parselde muz serasının olduğu kısımlar %2-3 meyillidir.Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Karalarbahşiş mahallesi 383 parsel
Yüzölçümü : 4.444,34 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 653.397,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 14/01/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖNÜ AÇIK KAMELYA(Pandemi nedeni ile)

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Anamur İlçesi, 105 Parsel, Karalarbahşiş mahallesi kayıtlıparselde bulunan taşınmaz üzerinde bir ev ile büyük bir kısmı komşu 383 parselde bulunan muz serasının taşkın 242 m2lik kısmı bulunmaktadır.Parsel %5-7 civarı meyillidir.Ev iki katlı olup zemin kat 155m2 birinci kat 113 m2 dir.Eski taş duvarlı eve zaman içinde ilaveler yapılmıştır.Doğramaları ahşap ve alimünyum doğramadır.Dış cephesi kısmen sıvalıdır,zemin kat yaklaşık 40-50 senelik,birinci kat 8-10 seneliktir.Binanın değeri 170.000,00 TLdir.Sera demir konstrüksiyon üzeri plastik örtülü muz serasıdır.Yaklaşık 8-10 senelik olan seranın kıymet takdirine konu 105 parselde kalan 242 m2lik kısmının değeri 16.940,00 TLdir.Evin çevresinde yaklaşık 6 adet10-12 yaşlı adet limon ile yaklaşık 20 yaşlı iki adet badem ağacı bulunmamaktadır.Ağaçların toplam değeri 2.400,00TLdir.

Adresi : Karalarbahşiş mahallesi 105 parsel
Yüzölçümü :1.540,00m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 358.740,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/12/2021 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 14/01/2022 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : ANAMUR BELEDİYESİ MECLİS SALONU ÖNÜ AÇIK KAMELYA(Pandemi nedeni ile)

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1845 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.