T.C.ANAMUR İCRA DAİRESİ

2018/1434 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili Anamur ilçesi, Malaklar k, Kadılar mevkii 735 parsel sayılı 5.229,91 m2 miktarlı örtü altı tarım arazisi vasfında taşınmaz .Parsel üzerinde 1 adet muz serası bulunmaktadır. arazi ksımen meyilli, kısmen de düz bir topografik yapıya ve dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parsel şehir merkezine ,hükümet binasına, sosyal tesislere ,alışveriş merkezlerine uzaktır.muz serası parselin orta kısmında yer almakta olup parsel içinden doğu-batı doğrultuda muz serasının kızey kısmından köy içi ulaşımının sağlandığı alfalt yol geçmektedir. Parselin Kadastral yola cephesi yoktur. Parsel üzerindeki seranın bir kısmı komşu 829 parsele taşmış vaziyettedir. Seranın 735 nolu parselde kalan kısmı 2.175, m2 dir. Demir konstrüksöyon üzeri plastik örtülüdür. Sera yaklaşık 12 seneliktir. Seranın parselde kalan kısmının degeri 163.125,00Tldir. Arazi kısmen meyilli ,kısmende düz bir topografik yapıya ve dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parselin bir kısmının üzerinde çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Adresi : Malaklar Mah. Kadılar Mevkii Anamur / MERSİN
Yüzölçümü : 5.229,91 Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Anamur Belediyesi İmar ve şehircilik müd.ce 10.09.2018 tarihli yazıya göre parsel malaklar mah. yerleşik sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 843.013,30 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yer aldığı gibidir.
1. Satış Günü : 14/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 14/02/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Anamur Belediyesi Meclis Salonu önü Bahçe kamelya (Covid 19 tedbirleri nedeniyle ) Anamur /Mersin -

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili , Anamur ilçesi, Malaklar k, Kadılar mevkii , 829 parsel sayılı , 5208,99 m2 miktarlı örta altı tarım arazisi vasfında taşınmaz . Parsel içerisinde 1 adet muz serası bulunmaktadır. Parsel şehir merkezine ,hukümet binasına, sosyal tesislere alış veriş merkezlerine uzaktır. Parselin kadastral yola cephesi yoktur.Muz serası parselin güney kısmında yer almakta olup parsel içinden doğu batı doğrultuda ( miuz serasının kuzey kısmından) köy içi ulaşım sağlandığı yol geçmektedir.Parsel üzerindeki seranın bir kısmı komşu 735 ve 919 parsellere taşmış vaziyettedir. Seranın 829 nolu parselde kalan kısmı 2060 m2 dir. Demir konstrüksiyon üzeri plastik örtülüdür. Sera yaklaşık 12 seneliktir. Seranınparselde kalan kısmının değeri 154.500TL dir. Arazi kısmen meyilli , kısmende düz bir topoğrafik yapıya ve dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parselin bir kısmı üzerinde çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Adresi : Malaklar Köyü, Kadılar Mevkii Anamur / MERSİN
Yüzölçümü : 5.208,99 m2 Arsa Payı :Tam
İmar Durumu : Anamur Belediyesi İmar ve şehircilik müd.ce 10.09.2018 tarihli yazıya göre parsel malaklar mah. yerleşik sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 831.668,70 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yer aldığı gibidir.
1. Satış Günü : 14/01/2022 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 14/02/2022 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : Anamur Belediyesi Meclis Salonu önü. Bahçe kamelya ( Covid-19 tedbirleri nedeniyle ) Anamur -Mersin -

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.Gazete ilanı aynı zamanda tebliğ yapılamayan ilgililere ilanen tebligat hükmündedir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1434 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.