T.C.ERDEMLİ İCRA DAİRESİ

2021/171 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 1599 Parsel, ARPAÇBAHŞİŞ Mahalle/Köy, MERKEZ Mevkii, 1599 nolu parsel numaralı taşınmaz tapu kayıtlarına göre 1.493,08 m2 olup burada borçlu hissesi 1/1 dir. İçerisinde limon ve zeytin ağaçlan bulunmaktadır. Damlama sulama sistemi döşeli, Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahiptir. Her türlü sulu ve kuru tanma uygundur, İçerisinde Terra Rosa diye adlandırdığımız kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı mevcuttur,LİMON31-40(YAŞ) 33(ADET),LİMON5-10(YAŞ) 5(ADET),ZEYTİN 31-40(YAŞ) 15(ADET)

Adresi : Arpaçbahşiş Mahallesi Merkez Mevkii Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 1.493,08 m2
Kıymeti : 185.818,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :1-6831 SAYILI KANUNUN2/B MADDESİ UYARINCA HAZİNE ADINA ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR
Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaclı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde elisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanun faizi ie birlikle, 2886 sayılı Devlet İhale
İkanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt. malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması vebelirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.
1. Satış Günü : 18/01/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 15/02/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 1598 Parsel, ARPAÇBAHŞİŞ Mahalle/Köy, MERKEZ Mevkii, 1598 nolu parsel numaralı taşınmaz tapu kayıtlarına göre 3.801,69 m2 olup burada borçluhissesi 1/1 dir. İçerisinde limon zeytin ceviz yenidünya ağaçları bulunmaktadır. Damlama sulama sistemi döşeli, Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahiptir Her türlü sulu ve kuru tarıma uygundur, içerisinde Terra Rosa diye adlandırdığımız kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı mevcuttur,LİMON31-40(YAŞ) 92(ADET),LİMON5-10(YAŞ)43(ADET),ZEYTİN 31-40(YAŞ)6(ADET),CEVİZ31-40(YAŞ)3(ADET),YENİDÜNYA31-40(YAŞ)1(ADET),
Adresi : Arpaçbahşiş Mahallesi Merkez Mevkii Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 3.801,69 m2
Kıymeti : 470.089,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaclı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde elisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanun faizi ie birlikle, 2886 sayılı Devlet İhale
İkanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt. malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması vebelirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.
1. Satış Günü : 18/01/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 15/02/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Tebliğ yapılamayan ilgililere satış ilanının ilanen tebliğ yerine geçeği,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/171 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/890961/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-erdemli-de-1-493-m%C2%B2-tarim-arazisi-icradan-satiliktir-coklu-satis-