T.C.ERDEMLİ İCRA DAİRESİ

2020/455 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 1313 Parsel, DAĞLI Mahalle/Köy, Gönükara Mevkii, Bilirkişi raporuna göre; Kıymet taktirine konu Dağlı mahallesi , Gönükara mevkisinde kain , 1313 nolu parsel üzerinde Büyükbaş hayvan ahırı , idari binası , lojmanı olan bir büyükbaş hayvan tesisi yapılmıştır. Tesiste ekteki resmilerde görüleceği üzere çeşitli binalar mevcuttur. Bunlar Ahır , yem deposu . idari bina ve lojman olarak yapılmış olsa da alt ve üst katı hepsi mesken kullanılan bina , giriş kontrol binasıdır.Ahır ve idari bina -lojman adlarında iki adet ruhsat mevcuttur. Birinci ruhsat ahır için olup 1612m2'dir İkinci ruhsat iki katlı olup idari ve Lojman kısmı olmak üzere toplam 164m2'dir. Projede olmayan ahıra bitişik üçgen şeklinde yem deposu kısmı , ahır kisminin büyütülmesi ve tesise girişte yani parsele girişte tek katlı içi boş bir betonarme yapı göze çarpmaktadır. Kıymet Taktirine konu tesis Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yapı sınıfları içerisinde teşiste bulunan bazı yapılar 2B (ahır) , bazı yapılar 3A (lojman, idari bina) grubuna girmektedir. Tesise 2014 tarihinde inşaat ruhsatı alınmıştır. Bahse konu parsel içerisinde yapılardan hariç kısımlar, boş tarla ve birkaç adet ağaçtan oluşmaktadır. taşınmazın toprak yapısı kitli tenler Akdeniz bölge toprağı olan terra rosadir.her türlü sulu ve kuru tarıma uygundür. içerişinde 8 adet karışık meyve ağacı bulunmaktadır.'taşınmaz malın 118,38 m2 lik kısmı orman tahdit veya orman kadastro sınırı içinde kalmıştır.'taşınmazı satın alan kişi 118,38 m2 lik kısmının orman olduğunu bilmiş kabul edilir ve satın aldıktan en geç bir ay içinde ormanda kalan kısmı terk etmek için işletme müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 118,38 m2 lik kısım için tapu iptali ve tescil davası açılacaktır. Diğer krokide A ile gösterilen ahırın 2,27 m2 lik kısmı 985 no.lu parsele B ile gösterilen 36,48 m2 lik kısmı yola tecavüzlüdür

Adresi : Karahıdırlı Mahallesi Eskiören Sokak No:90/2AErdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 10.012,59 m2
Arsa Payı : detaylar dosyasında mevcuttur.
İmar Durumu :İnşaat tarzı uygulama imar planı dışında olup plansız bölgededir. Köy yerleşik alan dışındadır. İlgili kurumlardan görüş alınarak inşaat ruhsatı alınabilir.
Kıymeti : 2.003.703,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :1) 'taşınmazı satın alan kişi 118,38 m2 lik kısmının orman olduğunu bilmiş kabul edilir ve satın aldıktan en geç bir ay içinde ormanda kalan kısmı terk etmek için işletme müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 118,38 m2 lik kısım için tapu iptali ve tescil davası açılacaktır'
2) muhtesat: 'diğer krokide A ile gösterilen ahırın 2,27 m2 lik kısmı 985 no.lu parsele B ile gösterilen 36,48 m2 lik kısmı yola tecavüzlüdür'
3)'taşınmaz malın 118,38 m2 lik kısmı orman tahdit veya orman kadastro sınırı içinde kalmıştır'
Geçit Hakkı : ipotek; QNB Finansbank AŞ
1. Satış Günü : 17/03/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 14/04/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİKAH VE KONFERANS SALONU 4. KAT ERDEMLİ/MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Tebliğ yapılamayan ilgililere satış ilanının ilanen tebliğ yerine geçeği,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/455 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913617/emlak/besi-tesisi-ciftlik-ahir-/mersin-erdemlide-10-012-m%C2%B2-besi-tesisi-icradan-satiliktir