T.C.ERDEMLİ İCRA DAİRESİ

2019/3649 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 101 Ada, 669 Parsel, KÜSTÜLLÜ Mahalle/Köy, Kapaklı Mevkii, Bu taşınmaz tapu kayıtlarına göre tam hisse ile borçluya aittir. Parsel hali hazır vaziyette taşlık, kayalık, çalılık ve keleteden oluşmaktadır. Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahiptir. Ekonomik tarım yapmak için imar ihya çalışması şarttır. Zirai muhdesat değeri taşıyan bitkiler bulunmamaktadır. Arazinin iklim şartları her türlü sulu ve kuru tarım yapmaya uygundur.

Adresi : Küstüllü Mahallesi Kapaklı Mevkii Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 1.008,50 m2
Kıymeti : 10.085,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Detaylar dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 05/01/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 104 Ada, 477 Parsel, KÜSTÜLLÜ Mahalle/Köy, Tezekli Mevkii, Taşınmaz tapu kayıtlarına göre TAM hisse ile borçluya aittir. Parsel hali hazır vaziyette tamamı plastik tabanlı sulama havuzu olarak kullanılmaktadır. Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahiptir. Burada zirai muhdesat değeri taşıyan bitkiler bulunmamaktadır. Arazinin iklim ve genel şartları her türlü sulu ve kuru tarıma uygundur.
Adresi : Küstüllü Mahallesi Tezekli Mevkii Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 1.387,73 m2
Kıymeti : 20.815,95 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Detaylar dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 08/12/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 05/01/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Tebliğ yapılamayan ilgililere satış ilanının ilanen tebliğ yerine geçeği,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3649 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/864492/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-erdemlide-1-008-m%C2%B2-tarim-arazisi-icradan-satiliktir-coklu-satis-