T.C.ERDEMLİ İCRA DAİRESİ

2020/800 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 145 Ada, 56 Parsel, AYDINLAR Mahalle/Köy, TERZİBAĞI Mevkii, Taşınmaz tapu kayıtlarına göre 116,32 m2 olup burada borçlunun hissesi TAMdır.Parsel tarla vasfındadır.Parsele giden yol bulunmaktadır.Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahiptir.Her türlü sulu ve kuru tarıma uygundur.İçerisinde Tera Rosa kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı mevcuttur.Zirai muhdesat değeri taşıyan bitkiler bulunmaktadır.1 adet kayısı ağacı: 462,00 TL 3 adet kiraz ağacı: 561 TL 5 adet elma ağacı: 2.645,00 TL 2 adet ceviz ağacı: 966,00 TL olmak üzere toplam zirai muhdesat değeri : 4.634,00 TLdir. Taşınmazın zemin değeri: 11.632,00 TL olup genel toplam:16.266,00 TLdir.

Adresi : Aydınlar Mahallesi Terzibağı Mevkii Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 116,32 m2
Kıymeti : 16.266,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Detaylar dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 15/12/2021 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 12/01/2022 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Tebliğ yapılamayan ilgililere satış ilanının ilanen tebliğ yerine geçeği,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/800 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/871940/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-erdemlide-116-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir