T.C.ERDEMLİ İCRA DAİRESİ

2021/319 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 203 Ada, 7 Parsel, KARGIPINARI Mahalle/Köy, TAPUR Mevkii, Taşınmaz 1/2 hisse ile borçluya aittir. Konum olarak Kargıpınarı mahallesinin kuzeyinde yeni yapılaşmanın bulunduğu alandadır. Yapılaşma D-400 karayolunun aksında olup taşınmazın güneyinde 2-3 katlı veya tek katlı müstakil yapılaşma ve daha çok tarımsal alanlar mevcuttur. Belediyenin tüm imkanlarından yararlanmakta olup özel ve toplu taşıma araçlarına ulaşım kolaydır. Taşınmaz üzerinde inşai muhdesat bulunmamakla birlikte farklı cins ve sayıda meyve ağaçları bulunmaktadır. Damlama sulama sistemi döşeli yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahiptir. Terra rosa diye adlandırılan kırmızı kahve renkli klasik tip Akdeniz bölge toprağı mevcuttur. 32 adet Limon ağacı(31-40 yaş):24.000,00 TL2 Adet Yeni Dünya ağacı (26-30 yaş):800 TL16 adet Zeytin ağacı (31-40 yaş): 10.560,00 TL değerindedir. Arazinin iklim ve genel şartları her türlü sulu ve kuru tarım yapmaya uygundur. Zemin değeri:522.000,00 TL Zirai Muhdesat Değeri :35.360,00 TL olup taşınmazın toplam değeri 557.360,00 TL olmakla taşınmazın 1/2 hissesi satılmaktadır.
Adresi : Kargıpınarı Mahallesi Tapur Mevkii Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 1.160 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/100 imar uygulama alanı içerisinde ayrık nizam 3 kata imarlı olup E: 0.90 taks:0.30 dur.
Kıymeti : 278.680,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :İmar düzenlenmesine alınmıştır.
Erdemli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/06/2017 tarih 2017/325 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile İHTİYATİ TEDBİR şerhi konulmuştur.(Açıklama: 3. Kişilere devir ve temlikin önlenmesi için) Mahkemenin Esas İcra Müdürlüğüne göndermiş olduğu 22/06/2021 tarihli yazısında satışa engel teşkil etmediği hususu belirtilmiştir.
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 15/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Tebliğ yapılamayan ilgililere satış ilanının ilanen tebliğ yerine geçeği,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/319 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.