T.C. ERDEMLİ İCRA DAİRESİ
2021/438 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 419 Ada, 25 Parsel, ALATA Mahalle/Köy, B Blok 1. Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Bahse konu taşınmaz; zemin +10 katlı betonarme bir yapının içinde zemin üzeri 1.katında mesken olarak bulunmaktadır. Bahse konu bağımsız bölümde; l adet salon, 1 adet mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet wc ve balkonlardan müteşekkildir. Bahse konu bağımsız bölümün kuzey, güney ve batı cepheleri açıktır. Islak hacimlerin yer döşeme kaplaması seramik olup, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Bu dairenin yer döşeme kaplaması holde seramik, odalarda laminant parkedir, duvar ve tavanlar ise alçı sıva üzeri boyalıdır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı olup, iç kapı kanat, kasa ve pervazları press Amerikanpanel kapıdır; ayrıca pencereler pvc doğramadır. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolapları, tezgah üstü imalatları tamdır.Ayrıca dairenin sıhhi tesisat ve elektrik tesisat işleri tamdır.İlgili dairenin de içinde bulunduğu blok asansörlüdür.Brüt 148 m2 net 125 m2dir.Binaların kullanılış tarzlarına göre yapılan ayrımda söz konusu bu yapı Konut sınıfına girmektedir.Binaların inşaat nevilerine göre yapılan ayrımda binaların taşıyıcı sistemleri esasalınmak suretiyle belirlenen inşaat nevilerine ve yapım tekniklerine göre söz konusu yapı Betonarme Karkas bina sınıfına girmektedir.Binanın ortak kullanımı tesisat v edonanımı olarak Kanalizasyon,Şehir suyu,Elektrik tesisatı Isıtma şekli sistemi klima mevcuttur.Ulaşım sorunu olmayıp, belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Orta sınıf kalite ve özellikte malzeme ve işçiliğe sahiptir.Binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi,kalitesi ve benzeri hususlar nazara alınarak yapılan Bina sınıflandırmasına göre bu yapı ikinci sınıf inşaat sınıfına girmektedir.

Adresi : Alata Mahallesi Köypınarı Caddesi No:171B Çağlayan Sitesi B Blok K:1 No:2 Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 125 m2
Arsa Payı : 18/791
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında Konut alanı olup inşaat yapı yoğunluğu: E:1.50 ve Hmaks :36,50dir.
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Detaylar dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 15/12/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Tebliğ yapılamayan ilgililere satış ilanının ilanen tebliğ yerine geçeği, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/438 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/09/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.