T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2017/250 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 No'lu taşınmazın Özellikleri:
Mersin İli, Gülnar İlçesi, 106 Ada, 763 Parsel, Arıkuyusu Mahallesi, Kayanınbaşı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın üzerinde 2 adet ev, bir adet wc ile çeşitli cins ve yaşlarda meyve ağaçları bulunmaktadır. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesis ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Yola cephesi olan taşınmazın geometrik şekli düzgündür. Evin bodrum katı ahır/depo, üst katı konuttur. Zemin kat 83 m2, bodrum katı 34,17 m2'dir. Doğramaları ahşap, zemin beton ve ahşaptır. İçi ve dışı sıvalı olup elektrik ve sulama suyu mevcuttur. Binanın çatısı yüksek çatı şeklinde, demir profil üzeri trapez kesitli saç kaplamadır. Yaklaşık 20-25 senelik olup 75.000,00 TL değerindedir. Evin diğerinin tek katlı toprak damlı, 23, 69 m2 oturumlu, iç ve dış sıvalı olduğu, tüm doğramalarının ahşap zemininin ise beton olduğu görülmüştür. Yapının değeri 15.000,00 TL olarak belirlenmiştir. WC biriket duvarlı, beton tabanlı olup 9,10 m2 yüzölçümündedir. Değeri 1.000 TL. olarak belirlenmiştir. Taşınmazın içinde 17 adat incir, 2 adet badem, 89 adet zeytin, 1 adet ceviz bulunmaktadır.(farklı yaşlarda). Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde taşınmazın toplam değeri; 4.702,80 m2 X 5,00 TL/ m2 +91.000,00+9.440,00 = 123.954,00 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Arıkuyusu Mah. 106 Ada 763 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 4.702,80 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 123.954,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 10:05 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SATIŞ SALONU -

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 120 Ada, 47 Parsel, Çukurkonak Mahallesi, Ummuhan Çayırı Mevkii de bulunan satışa konu bağ vasıflı taşınmazın topoğrafik bakımdan düzgün olduğu, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzak olduğu, geometrik şekli düzgün olan taşınmazın yola cephesi bulunmaktadır. Sulama suyu ve yolu olmayan taşınmazın içinde iki adet 10 yaş badem ağacı olup bakımsız olduğundan ekonomik değeri yoktur. Değer tespitine konu başkada muhdesat bulunmamaktadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 1,50 TL olan taşınmazın toplam değeri; 1,50 TL/m2 X 1.344,20 m2 = 2.016,30 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Çukurkonak Mah. 120 Ada 47 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 1.344,20 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar Planı Bulunmamaktadır. Kıymeti : 2.016,30 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SATIŞ SALONU

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 124 Ada, 42 Parsel, Çukurkonak Mahallesi, Kağnıalanı Mevkii de bulunan satışa konu bağ ve tarla vasıflı taşınmazın topoğrafik bakımdan düz olup tamamı üzerinde üzüm bağı bulunmaktadır. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Yola cepheli olan taşınmazın geometrik şekli düzgündür. Sulama suyu bulunmayan taşınmazda sınır ağacı olarak 15-20 yaş beş adet badem ve bir adet ceviz ağacı bulunmaktadır. Sınır ağaçlarının değeri 1.650,00 TL olarak belirlenmiştir. Taşınmaz üzüm bağı olarak değerlendirilip sınır ağaçları değere ilavedir. İçerisinde başkaca kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayıp bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 6,00 TL olan taşınmazın toplam değeri; 13.615,98 m2 X 6,00 TL/m2 = 81.695,88 TL'dir.

Adresi : Çukurkonak Mah. 124 Ada 42 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 13.615,98 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 81.695,88 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SATIŞ SALONU

4 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 111 Ada, 1 Parsel, Yenice Mahallesi, Civciv Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın topoğrafik bakımdan düz, boş tarla, üzerinde kıymet takdirine konu muhdesat bulunmadığı görüldü. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Parselin yola cephesi olmayıp geometrik şekli düzgün değildir. Parsel düz bir meyile sahip sayılır. Sulama suyu olmayan taşınmazın bütün özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi sonucu m2 birim değerinin 1,50 TL olacağı kanaatine varılarak toplam değeri; 21.585,83 m2 X 1,50 TL/m2 = 32.378,75 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Yenice Mah. 111 Ada 1 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 21.585,83 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 32.378,75 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SATIŞ SALONU -

5 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 217 Parsel, Çukurkonak Mahallesi, Yenisu Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın meyilli bir yapıda ve içinde yıkılmış vaziyette bir ev kalıntısı ile dut, badem ve iğde ağaçlarının olduğu görülmüştür. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Parsel içinde bulunan ağaçların değeri 700,00 TL olarak belirlenmiştir. İçinde başkaca kıymet takdirine konu muhdesat bulunmamatadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2birim değeri 1,00 TL olarak belirlenen taşınmazın toplam değeri; 2.144,29 m2 X 1,00 TL/m2 + 700,00 = 2.844,29 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Çukurkonak Mah. 101 Ada 217 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 2.144,29 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 2.844,29 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SATIŞ SALONU -

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/250 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866131/emlak/arsa/mersin-erdemlide-4-702-m%C2%B2-tarla-ve-uzerindeki-2-adet-ev-icradan-satiliktir-coklu-satis-