T.C.ERDEMLİ İCRA DAİRESİ

2019/1117 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 101 Ada, 119 Parsel, GÜZELOLUK Mahalle/Köy, Kavak Mevkii, Tapu kayıtlarına göre TAM hisse ile borçluya aittir.Parsel genel görüntü itibariyle boş tarla şeklindedir.Bahse konu taşınmaz tarla vasfındadır.Ulaşım için düzgün bir yolu olmayan ve mahalle merkezine çok uzak olan bu parselde toprak derinliği ve kalitesi her türlü sulu ve kuru tarım yapmaya müsaittir.Taşınmaz üzerinde ipoteği bulunan QNB Finansbank A.Ş. alacak bedeli olan 16.759,14 TL altında satışa muvafakat etmediğinden ihale 16.759,14 TL üzerinden başlayacaktır.
Adresi : Güzeloluk Mahallesi Kavak Mevkii Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 900,12 m2
Kıymeti : 4.500,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Detaylar dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 15/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, 107 Ada, 7 Parsel, GÜZELOLUK Mahalle/Köy, kÖYİÇİ Mevkii, Bu taşınmaz tapu kayıtlarınagöre 478,38 metrekare olup TAM hisse ile borçluya aittir. Parsel genel görüntü itibariyle içerisinde iki katlı ev olarak kullanılan yapı ve bahçesi şeklindedir.Bahse konu taşınmazın vasfı iki katlı kargir ev ve arsadır.Ulaşım için hali hazır yolu bulunan mve mahalle merkezine uzak olmayan bu parselde toprak derinliği ve kalitesi her türlü sulu ve kuru tarım yapmaya müsaittir.Zemin değeri: 33.486,60 TL Zirai Muhdesat değeri: 5 adet karışık meyve ağacı 2.000 TL Bahse konun parsel içerisinde 1 adet iki katlı depo ve ev olarak kullanılan yapı bulunmaktadır.Zemin kat brüt oturumu 90,00 metrekare birinci kat brüt oturumu ise 110,00 metrekaredir.Zemin kat depo olarak birinci kat ise mesken olarak kullanılmaktadır.Duvarları taş duvar olarak yapılmıştır. Zemin kat giriş kapısı demir doğramadır.Çatısı oluklu sac ile örtülüdür.Taşınmazın değeri 150.000,00 TLdir.
Adresi : Güzeloluk Mahallesi No:101 Ve 101/AErdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 478,38 m2
Kıymeti : 185.486,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Detaylar dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 15/12/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Erdemli Belediye Başkanlığı Nikah ve Konferans Salonu 4. kat Erdemli/MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Tebliğ yapılamayan ilgililere satış ilanının ilanen tebliğ yerine geçeği, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1117 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.