MERSİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- İl Müdürlüğümüze ait Tarsus Şehir Stadı büfesini 5.000,00TL. muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- İl Müdürlüğümüze ait Tarsus Spor Salonu büfesini 3.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

3- İl Müdürlüğümüze ait Bocce Spor tesisi büfesini 1.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

4- İl Müdürlüğümüze ait Toroslar Sentetik Futbol Sahası büfesini 2.000,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

5- İl Müdürlüğümüze ait 500 kişilik spor salonu büfesini 1.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

6- İl Müdürlüğümüze ait Nevin YANIT Atletizm pisti büfesini 3.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

7- İl Müdürlüğümüze ait Mersin Stadyumu büfesini 11.000,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

8- İl Müdürlüğümüze ait Erdemli Spor salonu büfesini 2.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

9- İl Müdürlüğümüze ait Kayacı Lütfi Elvan Tesisi büfesini 1.750,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

10- İl Müdürlüğümüze ait 1000 Kişilik spor salonu büfesini 1.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

11- İl Müdürlüğümüze ait 7. Bölge Spor salonu büfesini 1.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

12- İl Müdürlüğümüze ait Çopurlu Sentetik Saha büfesini 1.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

13- İl Müdürlüğümüze ait Anamur Spor salonu büfesini 1.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

14- İl Müdürlüğümüze ait Anamur Stadı büfesini 2.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

15- İl Müdürlüğümüze ait Silifke Spor salonu büfesini 1.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

16- İl Müdürlüğümüze ait Silifke Stadı büfesini 2.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

17- İl Müdürlüğümüze ait Mut Spor salonu büfesini 1.500,00TL muhammen bedel üzerinden 1 (Bir) yıl müddetle açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

İl ve ilçe Müdürlüğümüz tesislerinde bulunan büfelerin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edip Buran VIP salonunda yapılacaktır.

18- İhaleye katılacakların muhammen bedel üzerinden % 3 (Yüzde üç) geçici teminat tutarları ihale saatinden önce İl Müdürlüğümüz Mezitli Ziraat Bankası TR93 0001 0017 2988 2007 0750 01 yatırılması gerekmektedir.

S.
NO
TESİS ADI İHALE EDİLECEK
YER
YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI TARİH VE SAAT
1 Mersin Stadyumu Büfe 11.000,00.- 330,00.- 11.10.2021
10:00
2 Erdemli Spor Salonu Büfe 2.500,00.- 75,00.- 11.10.2021
10:30
3 7. Bölge Spor Salonu Büfe 1.500,00.- 45,00.- 11.10.2021
10:45
4 Çopurlu Sentetik Saha Büfe 1.500,00.- 45,00.- 11.10.2021
11:00
5 Kayacı Lütfi Elvan Tesisi Büfe 1.750,00.- 52.50.- 11.10.2021
11:15
6 500 kişilik spor salonu Büfe 1.500,00.- 45,00.- 11.10.2021
11:30
7 1000 kişilik spor salonu Büfe 1.500,00.- 45,00.- 11.10.2021
13:00
8 Bocce Spor tesisi Büfe 1.500,00.- 45,00.- 11.10.2021
13:30
9 Toroslar Sentetik futbol sahası Büfe 2.000,00.- 60.00.- 11.10.2021
13:45
10 Nevin Yanıt Atletizm Pisti Büfe 3.500,00.- 105,00.- 11.10.2021
14:00
11 Tarsus Şehir Stadı Büfe 5.000,00.- 150,00.- 11.10.2021
14:30
12 Tarsus Spor Salonu Büfe 3.500,00.- 105,00.- 11.10.2021
15:00
13 Anamur Spor Salonu Büfe 1.500,00.- 45,00.- 11.10.2021
15:30
14 Anamur Stadı Büfe 2.500,00.- 75,00.- 11.10.2021
15:45

15

Silifke Spor salonu

Büfe

1.500,00.-

45,00.-

11.10.2021
16:00
16 Silifke Stadı Büfe 2.500,00.- 75,00.- 11.10.2021
16:30
17 Mut Spor Salonu Büfe 1.500,00.- 45,00.- 11.10.2021
16:45


19- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;


A) Gerçek kişi için ; nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, adli sicil kayıt belgesi, tüzel kişi ise kayıtlı olduğu odadan ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet alanını gösteren odaya kayıt belgesi olacaktır.(son üç ay içinde alınmış)

B) İstekli şirket ise Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermesi.

C) İhaleye katılan istekli; Gerçek kişi ise İmza Beyannamesi, Tüzel Kişi ise imza sirküleri olacaktır.(Noter tastikli)

D) Vekaleten katılacakların, ihaleye katılmak üzere verildiği belirtilen noter tasdikli vekaletname,

E) İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu ( SSK / Bağ- Kur) bulunmadığına ilişkin belge,

F) Kira bedeli ve paylar ihale sonucunda sözleşme imzalanmadan önce İl Müdürlüğümüz hesaplarına peşin olarak yatırılacaktır.

G) İhaleye başvuru yapmak isteyenler 100,00 TL dosya ücretini İl Müdürlüğümüz Mezitli Ziraat Bankası TR93 0001 0017 2988 2007 0750 01 numaralı hesaba yatırıldıktan sonra dekont ile birlikte Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edip Buran Spor Salonu Üst Katı İşletmeler Biriminden ihale dosyasını alabileceklerdir.


20- İhale 2886 Devlet İhale kanununa göre yapılacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

21- İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde İl Müdürlüğümüz İşletmeler Servisinde görülebilir.