T.C. GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2021/2 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 5132 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Alanboğaz Mevkii de bulunan Bahçe vasıflı taşınmazın kapam elma bahçesi olduğu, yaklaşık % 1-2 meyilli olduğu, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzak olduğu, geometrik şeklinin düzgün olduğu, mahalle merkezine kuş uçuşu 900 Metre, Gülnar Ermenek yoluna kuş uçuşu 140 Metre mesafededir. Yola cephesi bulunmamaktadır. Orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri olmayan bir arazidir. Üzerinde 15-18 yaş aralığında kapama elma bahçesi niteliğini kazandıran Elma ağaçları vardır. Ağaçların bakımı düzenli ve mahsuldar olduğu görülmüştür. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri; 22,00 TL/m2 X 11.216,25m2 =246.757,50 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 5132 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 11.216,25 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : Konut alanı içerisinde yer aldığı, yola terkleri var, ayrık nizam E:0.50, TAKS:0.25'dir.
Kıymeti : 246.757,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.