T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2021/60 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 93 Parsel, İshaklar Mahallesi, Kerkezlik Mevkii de bulunan satışa konu bahçe vasıflı taşınmazın boş tarla olup bir kısmı içinde erik ve badem ağaçları ile üzüm bağım bulunmaktadır. %4-5 arası meyilli olan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Geometrik şekli düzgün olan taşınmaz mahalle merkezine ve Gülnar İshaklar oluna kuş uçuşu 1.300 Metre, Yarmasu İshaklar yoluna 30 Metre mesafededir. Güneyden ve Batıdan yola cephesi olan taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Yaklaşık 3,5 dekarlık kısmı boş olup kalan kısmı 5-10 yaş aralıklı erik, 10-20 yaş aralıklı bağ ve çok seyrem badem ağaçlarının bulunduğu görülmüştür. Bakımı düzenli ve mahsüldar olan bahçe olarak değerlendirilmiştir. Bütün özellikleri ile birlikte taşınmazın değeri; 3.500,00 m2 X 3,50 TL/m2 + 7.750,11 m2 X 13,00 TL/m2 = 113.001,43 TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi : İshaklar Mah. 101 Ada 93 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 11.250,11 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 113.001,43 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 27/01/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Belediye Kapalı Düğün Salonu İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/60 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/900152/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-11-250-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir