T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2018/43 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 No'lu taşınmazın Özellikleri:

Mersin İlİ, Gülnar İlçesi, 117 Ada, 15 Parsel, Çukurkonak Mahallesi, Döşeme Mevkii, de bulunan taşınmaz Bağ vasfında olup yola cephesi yoktur. Geometrik şekli ve topoğrafik bakımdan düzdür. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Parsel içerisinde oldukça bakımsız bir kısmı kurumuş ve ekonomik değeri olmayan üzüm tefekleri mevcut olup ekonomik değere haiz olmadığından değerlemeye konu edilmemiştir. Parsel üzerinde bir adet 20 yaş ve üzerinde ceviz ağacı ve bir adet 20 yaş ve üzeri badem ağacı mevcut olup ağaçların toplam değeri 800,00 TL'dir. Parselin arazi değeri : 2.934,94m2 X1,50 TL = 4.402,41 TL, ağaçların değeri 800,00 TL olup toplam değeri 5.202,41 TL'dir.

Adresi : Çukurkonak Mah. 117 Ada 15 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 2.934,94 m2Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır Kıymeti : 5.202,41 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 08:30 - 08:40 arası
2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 08:30 - 08:40 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 125 Ada, 15 Parsel, Çukurkonak Mahallesi, Çal Mevkii, de bulanan taşınmaz Bağ Tarla vasfında olup 1/4 hisselidir. Parsel üzerinde bir adet bağ evi ile üzüm bağı ve meyve ağaçları bulunmaktadır. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Yola cephesi yoktur. Geometrik şekli düzgün değildir. Topoğrafik bakımdan düzdür. Ev; biriket duvarlı, çinko çatılı bağ evidir. 36m2 yüzölçümlüdür. Doğramaları demir profillidir. İçi ve dışı sıvasızdır. Yaklaşık 15-20 seneliktir. Evin değeri 9.000,00 TL'dir. Parselin sulama suyu mevcut değildir. Parsel üzerinde 2 Adet 10-15 yaşlarında 500,00 TL değerinde Kayısı, 1 Adet 10-12 yaşlarında 250,00 TL değerinde Dut, 1 Adet 12-15 yaşlarında 250,00 TL değerinde Elma ağaçları mevcuttur. Parselin kapama bağ/bahçe değeri : 50.150,22m2X 4,00 TL = 200.600,88 TL, Evin değeri 9.000,00 TL, ağaçların değeri 1.000,00 TL olup Parselin toplam değeri : 210.600,88 TL' dir. Bu değerden 1/4 hissesine olan değeri 210.600,88X1/4= 52.650,22 TL'dir.

Adresi : Çukurkonak Mah. 125 Ada 15 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 50.150,22 m2Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır Kıymeti : 52.650,22 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 08:45 - 08:55 arası
2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 08:45 - 08:55 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/43 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866117/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-1-196-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-