T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2019/63 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 348 Ada, 8 Parsel, Kuskan/Erenler Mahallesi, Asacık Mevkii de bulunan satışa konu Fundalık vasıflı taşınmazın içinde ; zeytin, badem ve ceviz ağaçları bulunmaktadır. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Kuskan Mut yoluna 250, mahalle merkezine 700 Metre kuş uçuşu mesafede yer almaktadır. Yola cephesi bulunan taşınmaz orta derin, derin toprak profilli, killi - tınlı organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısındadır. % 7-8 eğimli olan taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb sorunları yoktur. Taşınmaz içinde 5-15 yaş zeyin ve çok seyrek vaziyette 20 yaşlı badem, 10 yaşlı ceviz ağaçları bulunan verim çağında ve mahsüldar kapama zeytin bahçesidir. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 15,00 TL olan taşınmazın toplam değeri; 15,00 TL/m2 X 13.491,90 m2 = 202.378,50 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Kuskan/Erenler Mah.. 348 Ada 8 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 13.491 m2Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 202.378,50 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 21/01/2022 günü 14:35 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 21/02/2022 günü 14:35 - 14:45 arası
Satış Yeri : Belediye Düğün Salonu İcra Satış Bölümü

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/63 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/897965/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-13-491-m%C2%B2-tarim-arazisi-icradan-satiliktir