T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2020/129 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 109 Ada, 25 Parsel, Işıklı Mahallesi, Eğrikaya Mevkii de bulunan satışa konu taşınmaz üzerinde iki adet badem ağacı ile orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Yaklaşık %5-15 arası meyillidir. İlçe merkezi, adliye sarayı hükümet konağı, alışveriş merkezleri ve sosyal tesislere uzaktır. Mahalle merkezine 2.200, Yeni Gülnar Ermenek yoluna kuş uçuşu 2.800 Metre mesafededir. Doğudan yola cephesi vardır. Orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri yoktur. Taşınmaz hali hazırda sulanmayan kuru tarım arazisdir. 2 adet badem ağacı var olup değeri; 1.038,00 TL'dir.Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde taşınmazın toplam değeri; 15.008,87 m2 X 3,00/ TL/m2 + 1.038,00 = 46.064,61 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Işıklı Mah. 109 Ada 25 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 15.008,87 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 46.064,61 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : Gülnar Tapu Müdülüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/129 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.