T.C.GÜLNARİCRA DAİRESİ

2017/64 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI:

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 207 Ada, 22 Parsel, Hacıpınar Mahallesi, Karaçam Mevkii, de bulunan 23.029,00m2 taşınmazın 1/4 hissesinin satışına ilişkin taşınmaz bir kısmı düz, bir kısmı meyillidir. Parsel üzerinde ceviz, badem ve üzüm ağaçları bulunmaktadır. İlçe merkezine, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır.Yola cephesi bulunmamaktadır. Geometrik şekli düzgün değildir.Sulama suyu mevcut değildir.Parsel üzerinde Ceviz- Badem ve üzüm ağaçları mevcut tamamı karışık meyve bahçesidir. Parselin karışık kapama bahçe değeri 23.029,00m2 X7,00 TL = 161.203,00 TL'dir. Satışa konu 1/4 hissesinin değeri 40.300,75 TL'dir.

Adresi : Hacıpınar Mah. 207 Ada 22 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 23.029 m2
Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 40.300,75 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 12/11/2021 günü 08:30 - 08:40 arası
2. Satış Günü : 13/12/2021 günü 08:30 - 08:40 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 391 Ada, 3 Parsel, Hacıpınar Mahallesi Şevkibey Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmaz Ev ve Arsa vasfında olduğu çevresinde çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır.Parsel İlçe merkezine, adliye sarayı, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine yakındır. Parselin yola cephesi vardır. Geometrik olarak üçgene benzer şekildedir. Ev betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup iki katlı ve fen bilirkişi ölçümüne göre 212m2taban oturumludur. Evin 65m2'lik kısmı yola taşmış vaziyettedir. Zemin katın giriş kapısı ve pencereleri demir doğramadır. Üst katın giriş kapısı demir, pencere doğramaları PVC dir. Dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalıdır.Yapı yaklaşık 20 senelik olup yapının parselde kalan kısmının değeri 150.000,00 TL'dir.Parsel üzerinde bulunan ağaçların( 1 Adet Zeytin, 1 Adet Badem, 1 Adet Nar, 1 Adet Üzüm Tefeği) toplam değir 540,00 TL'dir. Parselin arsa değeri: 284,00m2X60,00 TL = 17.040,00 TL, Evin değeri 150.000,00 TL, Ağaçların değeri 540 TL = Toplam değeri 167.580,00 TL 'dir.

Adresi : Hacıpınar Mah. 391 Ada 3 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 284 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Ayrık Nizam, Taks:0.40 , Kaks:2.00
Kıymeti : 167.580,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 12/11/2021 günü 08:45 - 08:55 arası
2. Satış Günü : 13/12/2021 günü 08:45 - 08:55 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 166 Ada, 21 Parsel, Çukurasma Mahallesi Dodra Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmaz 5.507,36 m2 yüzölçümünde olup 1/4 ünün satılacağı, parselin bir kısmı düz, bir kısmı meyillidir. İlçe merkezine, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Parselin güneyi ve doğusu yola cepheli olup Gülnar-Çukurasma yolu parselin içerisinden geçmektedir. Geometrik şekli düzgün değildir. Parsel 20 adet 10 yaşlarında ve 5 adet 3-4 yaşlarında badem ağaçları mevcut olup toplam değeri 5.200,00 TL'dir. Parsel üzerinde değer tespitine konu olabilecek başkaca bir muhdesat bulunmamaktadır.Parselin arazi değeri: 5.507,36m2x 4,00 TL= 22.029,44 TL, Ağaçların değeri 5.200,00 TL, Toplam değeri 27.229,44 TL'dir. Satışa konu 1/4hisse değeri : 6.807,36 TL'dir.

Adresi : Çukurasma Mah. 166 Ada 21 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 5.507,36 m2 Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 6.807,36 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 12/11/2021 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 13/12/2021 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/64 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.