T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2017/82 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 104 Ada, 79 Parsel, Çukurasma mahallesi Tol Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmaz %2-3 meyilli badem bahçesidir.Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Çukurasma mahalle merkezine kuş uçuşu 450m, Gülnar- Mut yoluna kuş uçuşu 950m, Çukurasma-Üçoluk yoluna kuş uçuşu 120m mesafede bulunup kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım orman içi yol ile sağlanmaktadır. Parsel orta derin, toprak profilli, killi-tınlı, taşlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Bir kısmı sekiler halinde teraslanmış vaziyettedir. Taşınmaz erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan imar- ihya gereksinimi olan bir arazidir. Toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz halihazırda sulunmayan kuru tarım arazisidir. Parsel üzerinde seyrek vaziyette taş yığınları ve çok yıllık çalımsı bitkiler bulunan kapama badem bahçesidir. Badem ağaçlarıyaklaşık 5-20 yaşlarındadır. Ağaçların toprak işleme, bakım beslemesinin düzenli olarak yapılmamış olduğu ve ağaçların bakımsız olduğu görülmüştür. Başkaca kıymet takdirine konu olabilecek herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Gülnar İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/1 Esas ve 2021/27 Kararı gereğince taşınmazın değeri 146.160,00TL'dir.

Adresi : Çukurasma Mah. 104 Ada 79 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 25.200 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 146.160,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 01/12/2021 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 03/01/2022 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/82 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

ilan.gov.tr/ilan/871349/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnar%5Eda-25-200-m²-badem-bahcesi-icradan-satiliktir