T.C. GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2018/18 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1987 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Çokum armut Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmaz tarla vasfında olup, parsel üzerinde bir adet harabe halinde yapı bulunmaktadır. Parsel yaklaşık %2-3 arası meyillidir. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğaz yerleşim alanına kuş uçuşu 980 metre, Gülnar Ermenek yoluna kuş uçuşu 940 metre mesafededir. Parselin yola cephesi bulunmaktadır.Parsel orta derin toprak profilli, killi-tınlı organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, imar- ihya gereksinimi olmayan bir arazidir. Toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Parselin toplam değeri 3.027,03m2 X 2,00 TL= 6.054,14TL' dir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1987 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 3.027,07 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 6.054,14 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 03/01/2022 günü 09:20 - 09:30 arası
2. Satış Günü : 04/02/2022 günü 09:20 - 09:30 arası
Satış Yeri : Gülnar Belediye Düğün Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 5964 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi Tarlalı Yurt Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmazın Tarla vasfında olduğu üzerinde bir adet badem ağacı bulunmakta olup kalan kısmı boş tarladır. Parsel yaklaşık %2-3 arası meyillidir. İlçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğaz yerleşim alanına kuş uçuşu 1.720 metre, Gülnar-Ermenek yoluna kuş uçuşu 1.300 metre mesafededir. Yola cephesi yoktur.Parsel orta derin toprak profilli, killi-tınlı, taşlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur.Parsel üzerinde bir adet yoklaşık 15 yaşlarında olup 419,00 TL değerindedir.Parselin arazi değeri : 2.605,61 m2 X1,50 TL= 3908,42 +Ağacın değeri 419,00 TL olup Parselin toplam değeri : 4.327,42 TL 'dir.

Adresi : Çöseçobanlı Mah. 101 Ada 5964 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 2.605,61 m2
Arsa Payı : tapu kaydı gibidir. İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 4.327,42 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : TAPU KAYDI GİBİDİR.
1. Satış Günü : 03/01/2022 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 04/02/2022 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : Gülnar Belediye Düğün Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 5982 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Kesik Mevkii de bulunan satışa konu taşınmaz boş tarla olup üzerinde kıymet takdirine konu olabilecek herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Parsel yaklaşık %2-3 arası meyillidir. İlçe merkezine,adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğaz yerleşim alanına kuş uçuşu 2.000 metre, Gülnar-Ermenek yoluna kuş uçuşu 1.600 metre mesafededir. Yola cephesi bulunmamaktadır. Parsel orta derin toprak profilli, killi-tınlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, toprak geçirgenliği ili olup drenaj sorunu yoktur.Parselin değeri :2.202,10m2 X1,50 TL = 3.303,15 TL' dir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 5982 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 2.202,10 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 3.303,15 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 03/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 04/02/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Gülnar Belediye Düğün Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 6172 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Akgedik Mevkii de bulanan satışa konu taşınmaz tarla vasfında olup, yaklaşık %2-5arası meyillidir. İlçe merkezine, adliye sarayı ve hükümet konağına, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğazyerleşim alanına kuş uçuşu 4.750 metre , Gülnar- Ermenek yoluna kuş uçuşu 3.200 metre mesafededir. Yola cephesi bulunmaktadır. Parsel orta derin toprak profilli, killi-tınlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Parsel üzerinde seyrek vaziyette badem ve muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların bakımsız olduğu görülmüştür. Parsel üzerinde 13 Adet4-20 yaşları arasında 4.089,00 TL değerinde Badem, 2 Adet 3 ve 5 yaşlarında, 379,00 TL değerinde Ceviz, 1 Adet6yaşında 248,00 TL değerinde Kiraz, 1 adet 20 yaşında481,00 TL değerinde Erik, 1 Adet 4 yaşında 198,00 TL değerinde Şeftali ağaçları bulunmaktadır. Parselin arazi değeri: 8.330,14 m2X1,50TL= 12.495,21 TL, ağaçların değeri toplam : 5.395,00 TL = Parselin toplam değeri 17.890,21 TL'dir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 6172 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 8.330,14 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 17.890,21 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 03/01/2022 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 04/02/2022 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Gülnar Belediye Düğün Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/893412/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-3-027-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-