T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2021/73 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, 102 Ada, 8 Parsel, Kuskan/Erenler Mahallesi, Kuyucak Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın boş olduğu ve kıymet takdirine konu muhdesat bulunmadığı görülmüştür. Yaklaşık 3-8 arası değişken meyilli olan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Mahalle merkezine 7.000 Metre, Köseçobanlı - Gezende yoluna 620 Metre kuş uçuşu mesafede yer almaktadır. Güneyden yola cephesi bulunan taşınmaz orta derin toprak profilli, killi- tınlı, kısmen taşlı, organik madde bakımından orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan imar- ihya gereksinimi olmayan bir arazidir. Drenaj sorunu olmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 2,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri: 39.387,40 m2 X 2,00 TL/m2 = 78.774,80 TL'dir.

Adresi : Kuskan/Erenler Mah. 102 Ada 8 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 39.387,40 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 78.774,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 13/12/2021 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 13/01/2022 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü icra satış salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/73 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/874534/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-39-387-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir