T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2020/130 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 162 Ada, 3 Parsel, Saray Mahallesi, Silifke Caddesi Mevkii de bulunan satışa konu arsa vasıflı taşınmazın konut+ ticaret alanı kapsamında yer aldığı, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine yakın olduğu görüldü. Gülnar Silifke yoluna cephesi olan taşınmaz, bodrum+ zemin+ asma kat üzeri bir normal kattan müteşekkildir. Taşınmaz üzerinde 90 m2 oturumlu dört katlı bir bina bulunmaktadır. Keşif tarihi itibariyle boş olduğu için bina içerisine girilememiş ve iç özellikleri tespit edilememiştir. Dış inceleme neticesinde giriş camekanının alüminyum doğrama, zemin kat zemin kaplamasının seramik, merdiven mahallerinin mermer kaplama olduğu, duvarlarının boyalı olduğu, keşif tarihi itibariyle tadilat yapılmış olduğu görüldü. Bina yaklaşık 15-20 seneliktir. Kat irtifakına ait mimari projesine göre bodrum kat 75,53m2 lik depo, zemin katta bina girişi ve 64,90 m2 lik iş yeri ( dükkan) , 1. katta 2 oda, mutfak, banyo, antre ile bir terastan müteşekkil 80 m2 lik bir adet daire bulunmaktadır. Yapı birim maliyeti 1.800,00 TL , arazi m2 rayiç 850,00 TL olup, bina yıpranma oranı % 15 civarındadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde taşınmazın toplam değeri; 90m2 X 1.800 TL/m2 X 4 X 0,85 + 91,62 m2 X 850,00 TL/m2 = 628.677,00 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Saray Mah. Silifke Cad. 162 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 91,62 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : TAKS:0.40, KAKS:2.80, Bitişik nizam 7 kat.
Kıymeti : 628.677,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 15/11/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 15/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğünde bulunan İcra satış salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/130 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.