T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2021/69 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1. Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 117 Ada, 194 Parsel, Ardıçpınarı Mahallesi, Köyiçi Mevkii de bulunan bahçe vasıflı taşınmazın % 5-10 arası meyilli, içinde zeytin ve badem ağaçlarının olduğu görülmüştür. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesilere ve alış veriş merkezlerine uzaktır. Mahalle merkezinde yer alan taşınmaz Ardıçpınarı Halifeler yoluna 120 Metre kuş uçuşu mesafededir. Yola cephesi bulunmayan taşınmaz orta derin toprak profilli, killi tınlı organik maddece orta düzey, erezyon, taban suyu, tuzluluk, drenaj vb. problemleri yoktur. 17 adet farklı yaş badem ağacı; 3600 TL, 1 adet 3 yaş zeytin; 153 TL olmak üzere 3.753 TL muhdesat yer almaktadır. Başkaca kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayıp m2 rayiç değeri 4,00 TL olmak üzere toplam değeri; 405,32 m2 X 4,00 TL/m2 + 3.753,00 TL =5.374,28 TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi : Ardıçpınarı Mah. 117 Ada 194 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 405,32 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 5.374,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 27/01/2022 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri : Belediye Kapalı Düğün Salonu İcra Satış Salonu

2. Taşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, 117 Ada, 1612 Parsel, Ardıçpınarı Mahallesi, İmanalanı Mevkii de bulunan bağ ve tarla vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde üzüm bağı olup geneli çalılıkla kaplıdır. % 5-6 Meyilli olan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Orta derin toprak profilli, killi tınlı organik maddece orta düzey, erezyon, taban suyu, tuzluluk, drenaj vb. problemleri yoktur. Mahalle merkezine 820 Metre mesafede yer alan taşınmaz Ardıçpınarı Duruhan yola cepheli olan taşınmazın üzerinde bulunan üzüm bağı bakımsız olup 7.789,50 TL takdir edilmiştir. M2 rayiç değeri 5,00 TL olarak takdir edilen taşınmazın toplam değeri; 5,00 TL/m2 X 1.235,52 m2 + 7.789,50 TL = 13.967,10 TLolarak belirlenmiştir.

Adresi : Ardıçpınarı Mah. 117 Ada 1612 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 1.235,52 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 13.967,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 27/01/2022 günü 09:20 - 09:30 arası
2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 09:20 - 09:30 arası
Satış Yeri : Belediye Düğün Salonu İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/69 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/900112/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-405-m%C2%B2-meyve-bahcesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-