T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ
2017/22
ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 139 Ada, 68 Parsel, Bozağaç Mahallesi, Göztaşı Mevkii de bulunan satışa konu tarla vasıflı taşınmazın hafif meyile sahip olduğu, üzerinde kıymet takdirine konu muhdesat bulunmamaktadır. ilçe merkezine adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Geometrik şekli düzgün değildir. Çalılık ve taşlıkla kaplı taşınmazın yolu ve sulama suyu mevcut değildir. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 0,75 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 0,75 TL/m2 X 4.119,77 m2 = 3.089,83 TL olarak belirlenmiştir.
Adresi : Bozağaç Mah. 139 Ada 68 Parsel Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü : 4.119,77 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 3.089,83 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 09:10 - 09:15 arası
2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 09:10 - 09:15 arası
Satış Yeri : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SATIŞ SALONU

2 No'lu taşınmazınÖzellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 139 Ada, 78 Parsel, Bozağaç Mahallesi, Göztaşı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın %5-10 arası meyilli, geometrik şekli düzgün, içinde kıymet takdirine konu muhdesat olmadığı görüldü. Parsel içerisi çalılıklar ve taşlarla kaplıdır. Sulama suyu ve yolu mevcut olmayan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı ,sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 0,75 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri 0,75 TL/ m2 X 7.262,89 m2 = 5.447,17 TL'dir

Adresi : Bozağaç Mah. 139 Ada 78 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 7.262,89 m2Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 5.447,17 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDI GİBİDİR
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 09:20 - 09:25 arası
2. Satış Günü : 17/12/2021 günü 09:20 - 09:25 arası
Satış Yeri : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SATIŞ SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/22 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/867013/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-4-119-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-