T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2020/31 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 121 Ada, 4 Parsel, Kuskan/Erenler Mahallesi, Oğuzhan Mevkiide bulunan satışa konu arsa vasıflı taşınmazın üzerinde muhtelif meyve ağaçları bulunduğu, iki seki halinde teraslı olup bir kısmı boş ve düz, bir kısmı taşlık ve kayalıktır. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Kuskan/Oğuzhan mahalle merkezinde yer almaktadır. Doğundan yola cephelidir. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, drenaj vb sorunları yoktur. 1 adet badem, 2 adet zeytin, 6 adet incir olmak üzere 2.251,00 TL toplam muhdesat vardır. Arazi m2 rayiç değeri 40,00 TL olmak üzere toplam taşınmaz değeri; 512,91 m2 X 40,00TL/m2= 20.516.40 + 2.251,00 TL muhdesat = 22.767,40 TL olarak belirlenmiştir.
Adresi : Kuskan/ Oğuzhan 121 Ada 4 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 512,91 m2Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : Ayrık nizamTAKS:0,25 KAKS:0,50
Kıymeti : 22.767,40 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 121 Ada, 6 Parsel, Kuskan/Oğuzkan Mahallesi, Oğuzhan Mevkii de bulunan arsa vasıflı taşınmazın üzerinde ev ile muhtelif meyve ağaçları olduğu, iki seki halinde teraslandığı, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzak olduğu, Ev; tek katlı 140 m2 oturumlu, 18 m2 kısmı parsel dışına taştığı, Giriş kapısı demir doğrama, pencereleri PVC doğrama, dış cephesi sıvalı, yaklaşık 10-15 senelik olduğu görülmüş ve 100.000,00 TL taktir edilmiştir. 3 badem, 3 zeytin ve 1 incir toplam muhdesat bedeli olarak 2.145 TL taktir edilmiştir. Bütünözellikleri ile birlikte değerlendirilen taşınmazın toplam değeri 541,48 m2 X 40TL/m2 + 100.000 + 2.145,00 TL = 123.804,20 TL olarak belirlenmiştir.
Adresi : Kuskan/ Oğuzhan 121 Ada 6 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 541,48 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : Ayrık nizam TAKS:0,25 KAKS: 0,50 Kıymeti : 123.804,20 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 10:25 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 10:25 - 10:35 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 112 Ada, 31 Parsel, Kuskan/Erenler Mahallesi, İnce Ceviz Alanı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın boş tarla olduğu, % 2-3 meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Mahalle merkezine kuş uçuşu 4.600 Metre, Kuskan Köseçobanlı yoluna 250 Metre uzaklıktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Orta derin toprak profilli, killi tınlı, kısmen taşlı, organik maddece orta düzey kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, drenaj vb. sorunları yoktur. Sulanmayan kuru tarım arazisdir.Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmamaktadır. Bütün özellikleri ile birlikt değerlendirildiğinde arazi m2 rayiç değeri 1,50 TL olarak taktir edilerek toplam değeri; 27.560,18 m2 X 1,50 TL/m2 = 41.340,27 TL olarak belirlenmiştir.
Adresi : Kuskan/Erenler Mah. 112 Ada 31 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 27.560,18 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.Kıymeti : 41.340,27 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 654 Ada, 20 Parsel, Kuskan/Erenler Mahallesi, Aygörmezkaşı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın boş tarla olduğu, % 2-3 meyilli, ilçer merkezi, adliye sarayı, sosyal tesilere ve alışveriş merkezine uzak olduğu, mahalle merkezine kuş uçuşu 4700 Metre, Kuskan Köseçobanlı yoluna 80 Metre uzaklıktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Orta derin toprak profilli, organik maddece orta düzey, kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, drenaj vb sorunları yoktur. Kıymet takdirine konu bir muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 1,50 TL olarak belirlenerek toplam değeri; 5.010,63 m2 X 1,50TL/m2 = 7.515,95 TL olarak taktir edilmiştir.
Adresi : Kuskan/Erenler Mah 654 Ada 20 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 5.010,63 m2Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 7.515,95 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/31 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.