T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2018/21 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 104 Ada, 54 Parsel, Hacıpınar Mahallesi Şevkibey Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmaz topoğrafik bakımdan düzdür. Parsel üzerinde ceviz, badem ve üzüm ağaçları bulunmaktadır. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine yakındır.Yola kuzeyden ve güneyden cephelidir.Parsel üzerinde 21 Adet muhtelif yaşlarda4.360 TL değerinde Badem, 1 Adet 10 yaşında 300 TL değerinde Ceviz ayrıca 20 Adet bakımsız üzüm bağı bulunmakta olup değeri 3.000,00 TL 'dir. Parselinarsa değeri 522,03 m2x 50,00 TL= 26.101,50 TL, ağaçların değeri 7.660,00 TL = 33.761,50 TL'dir.
Adresi : Hacıpınar Mah. 104 Ada 54 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 522,03 m2
Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : 1/1000ölçekli ayrık nizam, Taks:0.30 , Kaks: 0.60
Kıymeti : 33.761,50 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 114 Ada, 155 Parsel, Üçoluk Mahallesi Mahşır Mevkii, de bulanan satışa konu taşınmaztopoğrafik bakımdan düz oluptamamı üzerinde üzüm bağı bulunmaktadır. İlçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır.Yola cephesi yoktur. Sulama suyu mevcut değildir. Parselin kapama üzüm bağı olarak değeri: 658,62m2 x 6,00TL = 3.951,72 TL'dir.
Adresi : Üçoluk Mah. 114 Ada 155 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 658,62 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktır. Kıymeti : 3.951,72 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 11:35 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 11:35 - 11:45 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 114 Ada, 187 Parsel, Üçoluk Mahallesi Mahşır Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmaz topoğrafik bakımdan düz olup tamamı üzerinde üzüm bağı bulunmaktadır. İlçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Yola cephesi vardır. Geometrik şekli düzgün değildir. Bağın etrafında bir adet 10 yaşlarında 300,00 TL değerinde ceviz ağacı vardır. Parselin üzüm bağı değeri : 2.838,49 m2 X 6,00 TL=17.030,94 TL, ceviz ağacının değeri 300,00 TL = Parselin toplam değir 17.330,94 TL 'dir.
Adresi : Üçoluk Mah. 114Ada 187 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 2.838,49 m2 Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu :imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 17.330,94 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 114 Ada, 191 Parsel, Üçoluk Mahallesi Mahşır Mevkii, de bulunan satışa konu taşınmaz topoğrafik bakımdan düz olup üzerinde üzüm bağı ve badem ağaçları bulunmaktadır. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı, sosyal tesislere, alışveriş merkezlerine uzaktır. Yola cephesi vardır. Geometrik şekli düzgün değildir. Bağın etrafında 10 adet 15-20 yaşlarında 2.500,00 TL değerinde badem ağaçları bulunmaktadır. Sulama suyu mevcut değildir. Parselin üzüm bağı değeri 5.379,41m2 x 6,00 TL = 32.276,46 TL, Badem ağaçlarının değeri 2.500,00 TL = Parselin toplam değeri 34.776,46 TL 'dir.
Adresi : Üçoluk Mah. 114 Ada 191 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 5.379,41 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 34.776,46 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 12:05 - 12:15 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 12:05 - 12:15 arası
Satış Yeri : Gülnar Halk Kütüphanesi Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/21 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.