T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2020/133 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


 

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1642 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın %3-4meyilli olduğu görülmüştür. Boş olan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Alanboğaz yerleşim yerine 3.000, Gülner-Ermenek yoluna 2.000 Metre kuş uçuşu mesafede yer alan taşınmaz doğudan kadastral yola cephelidir. Orta derin toprak profilli, killi tınlıi kısmen taşlı organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 2,50 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre bütün özellikleri ile birlikte taşınmazın toplam değeri; 2,50 TL/m2 X 5.315,57 m2 = 13.288,93 TL'dir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1642 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 5.315,57 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 13.288,93 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1700 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan satışa konu tarla vasıflı taşınmazın %2-3 meyilli olduğu, ilçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzak olduğu görülmüştür: Alanboğaz yerleşim yerine 3.000, Gülnar-Ermenek yoluna 2.000 Metre kuş uçuşu mesafe yer almaktadır. Batıdan kadastral yola cephesi olan taşınmaz orta derin toprak profili, killi tınlı, kısmen taşlı organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısına sahiptir. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 2,50 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 10.133,41m2 X 2,50 TL/m2 = 25.333,53 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1700 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 10.133,41 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 25.333,53 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 7727 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın % 7-8 meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Alanboğaz yerleşim yerine 2.100, Gülnar-Ermenek yoluna kuş uçuşu 1.900 Metre mesafededir. Kadastral yola cephesi olmayan taşınmaz için 50 m2 yüzölçümünde biriket duvarlı, atermit çatılı, sıvasız, yaklaşık 10 senelik 5.000,00 TL değerinde ahır bulunmaktadır. Orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısına sahiptir. Erezyon, taban suyu, taşlılık, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri olmayan ve kıymet takdirine konu muhdesat yer almayan taşınmazın bütün özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi sonucu m2 rayiç değeri 1,50 TL takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 980,52 m2 X 1,50 TL/m2 + 5.000,00TL = 6.470,78 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 7727 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 980,52 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 6.470,78 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 1722 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Ayaşboğazı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın % 2-3 meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzak olduğu görüldü. Boş olan tarla vasıflı taşınmaz Alanboğaz yerleşim yerine 2.200, Gülnar-Ermenek yoluna 1.600 Metre kuş uçuşu mesafede yer almaktadır. Doğudan kadasral yola cephesi olan taşınmazın orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, ksımen kireçli kırmızı kaverenkli Akdeniz toprak yapısına sahip olduğu görülmüştür. Taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb.problemleri bulunmayan taşınmazın içinde kıymet takdirine konu muhdesat bulunmamaktadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 rayiç değeri 3,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 4.593,60 m2 X 3,00 TL/m2 = 13.780,80 TL'dir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 1722 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 4.593,60 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 13.780,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/133 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878964/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-5-315-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-