T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2016/277 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 106 Ada, 564 Parsel, Arıkuyusu Mahallesi Adamata Mevkii de bulunan satışa konu tarla vasıflı taşınmaz kısmen düz, kısmen kayalık ve taşlıktır. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Üzerinde kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazun sulama suyu mevcut değildir. Yola cephesi olmayan taşınmazın bütün özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda m2 birim değeri; 0,75 TL olarak belirlendi. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 0,75TL /m2 X 7.039,01 m2 = 5.279,26 TL'dir.

Adresi : Arıkuyusu Mah. 106 Ada 564 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 7.039,01 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 5.279,26 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 09:05 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 09:05 - 09:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 6631 Parsel, KÖSEÇOBANLI(KASABA) Mahallesi, Orta Güney Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın içinde kıymet takdirine konu muhdesat bulunmamaktadır. İlçe merkezi adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Yola cephesi bulunmayan taşınmaz doğu batı yönünden ince uzun bir geometrik şekle sahiptir. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 0,40 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 0,40 TL/m2 X 1.365,28 m2= 546,11 TL'dir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 101 Ada 6631 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 1.365,28 m2Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadırKıymeti : 546,11 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 09:15 - 09:20 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 09:15 - 09:20 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 37 Parsel, Işıklı Mahallesi, Köyiçi Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın iki seki halinde hafif meyili bir yapıda, büyük bir kısmı boş olup, seki başlarında badem ağaçları bulunmaktadır. İlçe merkezi ,adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. % 10-15 Arası meyilli olan taşınmazın yolu mevcut olup sulama suyu bulunmamaktadır. Seki başlarında 15-20 yaşlarında yaklaşık 37 adet badem ağaçları mevcut olup ekonomik değeri 9.250,00 TL olarak belirlenmiştir. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde 8.453,30 m2 X 1/ TL/m2 + 9.250,00 TL = 17.703,30 TL'dir.

Adresi : Işıklı Mah. 101 Ada 37Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 8.453,30 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 17.703,30 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 09:25 - 09:30 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 09:25 - 09:30 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 437 Parsel, Işıklı Mahallesi, Alıçurağı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın hafif meyilli bir yapıda, taşlık ve çalılık, kısmen orman emvali ağaçların olduğu görülmüştür. Yola cephesi olmayan taşınmazın ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzak olduğu görülmüştür.Geometrik şekli düzgün olan % 8-10 meyilli taşınmaz üzerinde kıymet takdirine konu muhdesat bulunmamaktadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 1,00TL olarak belirlenen taşınmazın toplam değeri; 11.276,12 m2 X 1,00 TL/m2 = 11.276,12 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Işıklı Mah. 101 Ada 437 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 11.276,12 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmaktadır. Kıymeti : 11.276,12 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 09:35 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 09:35 - 09:40 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonun

5 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 108 Ada, 87 Parsel, Işıklı Mahallesi, İsakuyusu Mevkii de bulunan bağ vasıflı taşınmazın tamamı üzerinde üzün bağının bulunduğu, Topoğrafik bakımdan düzgündür. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Yola cephesi olan taşınmazın geometrik şekli düzgün olmayıp kapama üzüm bağı olarak değerlendirilmiştir. Başkaca muhdesat bulunmamaktadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 6,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 6,00 TL/m2 X 3.702,19 = 22.213,14 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Işıklı Mah. 108 Ada 87 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 3.702,19 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 22.213,14 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

6 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 561 Parsel, Işıklı Mahallesi, Unuhtukaşı Mevkii de bulunan satışa konu tarla vasıflı taşınmazın üç seki halinde hafif meyilli bir yapıya sahip olduğu, içinde kısmen taşlık kısmen çalılık ve kısmen orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzaktır. Yola cephesi olan taşınmazın geometrik şekli düzgündür. İçerisinde kıymet takdirine konu olacak muhdesat bulunmamaktadır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 2,00 TL olarak belirlenmiş ve toplam değeri; 9.924,82 m2 X 2,00 TL/ m2 = 19.849,64 TL olarak taktir edilmiştir.

Adresi : Işıklı Mah. 101 Ada 561 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 9.924,82 m2Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 19.849,64 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 09:55 - 10:00 arası
2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 09:55 - 10:00 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/277 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866133/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-7-039-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-