T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2019/228 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 0 Ada, 507 Parsel, Sütlüce Mahallesi Olukbaşı Mevkii de bulanan taşınmaz Kargir Ev ve Tarla vasfında olduğu parsel üzerinde iki adet ev ile çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Parsel büyük bir kısmı yaklaşık %4-5, bir kısmı ise %15 tabi meyillidir.Düzgün geometrik şekli yoktur. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı,sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır.Gülnar- Mut yoluna kuş uçuşu 900 metre mesafededir. yola cephesi vardır. Parsel üzerinde ev tek katlı ve 84,00 m2 taban oturumludur. Biriket duvarlı olup keşif tarihi itibariyle kullanılmamaktadır. Evin damı ve duvarları oldukça yıpranmış ve deforme olmuş vaziyettedir. Yapının dış cephesi sıvasızdır. Tavan döşemesi göçmüş vaziyettedir. Oldukça kapsamlı bir tadilata ihtiyacı olan evin ekonomik değeri bulunmamaktadır. Parsel üzerinde diğer ev iki katlı ve 90m2 oturumludur. Evin zemin katı yaklaşık 15-20 seneliktir. Doğramaları PVC ve ahşaptır. Dış cephesi sıvalıdır. Birinci kat; inşaat halinde olup betonarme iskeleti tamamlanmış dış duvarları örülmüş vaziyettedir. Yapının toplam değeri 110.000,00 TL' dir.Taşınmaz; orta derin, derin toprak profilli, killi- tınlı, organik madde bakımından orta düzeyd, kısmen kireçli kısmen kırmızı kahve renkli Akdeniz toprakları yapısındadır.Erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur.Sulama imkanına sahiptir. 15-20 yaşlı incir, kayısı ve yaklaşık 30-40 yaşlı zeytin ağaçları mevcut olup bu kısımlar kapama karışık zeytin ve meyve bahçesi olarak değerlendirilmiştir.Parsel karışık kapama bahçe olarak m2 birim değeri 8.202,00 TLx15,00 TL = 123.030,00 TL, Evin değeri 110.000,00 TL= Parselin toplam değeri 233.030,00 TL'dir.( Not: İpotek alacaklısı 161.000,00 TL bedel altında satışa muvakat etmemektedir.O yüzden satışa 161.000,00 TL bedelden başlanacaktır)

Adresi : Sütlüce Mah. 507 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 8.202 m2Arsa Payı : tapu kaydı gibidir.
İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır.Kıymeti : 233.030,00 TL sKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 29/11/2021 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 30/12/2021 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/228 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/10/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/871388/emlak/konut/mersin-gulnarda-8-202-m%C2%B2-tarla-ve-uzerindeki-kargir-ev-icradan-satiliktir