T.C.GÜLNAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 337 Ada, 6 Parsel, Hacıpınar Mahallesi, Mut Yolu Mevkii de bulunan satışa konu taşınmaz Gülnar- Mut yolu asfaltının Batısında, asfalt yola cepheli olduğu görüldü. Zeminde yapılan araştırmada taşınmazın boş olduğu, bir bölümünün üzerinde bakımsızlık nedeni ile kurumuş üzüm bağı görülmüştür. Diğer bölümlerinde ise ; 8 Adet 15-20 yaş ceviz 3.200,00 TL, 18 Adet 20 yaş Elma 6.300,00 TL, 13 Adet 15 yaşında Badem 3.900,00 TL, 1 Adet 8-10 yaş. Armut 200,00 TL, 1 Adet 20 yaşında Nar 200,00 TL, 2 Adet 20 yaş. Kavak ( odun değeri mevcuttur.), 4 adet 10-12 yaş. Badem 800,00 TL, 1 Adet 10-12 yaş. Kaysı 200,00 TL, 9 Adet 7-8 yaş Ceviz 1.800,00 TL, 2 Adet 8-10 yaş Elma 300,00 TL, 5 Adet 8-10 yaş Vişne 1.000,00 TL, 2 Adet 8-10 yaş Trabzon Hurması 400,00 TL olmak üzere toplam 18.300,00 TL muhdesat bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz Gülnar Mut yoluna sıfır konumda, Hükümet konağı, belediye başkanığına kuş uçuşu 900 Metre mesafede yer alır. Belediye'nin üst ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. m2 birim değeri 350,00 TL olarak belirlenen taşınmazın toplam değeri; 8.960,00 m2 X 350,00 TL + 18.300,00 TL= 3.154.300,00 TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi : Hacıpınar Mah. 337 Ada 6 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 8.960 m2 Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : Bir kısmı bitişik nizam 7 kata, bir kısmı ayrık nizam 3 kata, bir kısmı ise ayrık nizam 2 kata imarlıdır.
Kıymeti : 3.154.300,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 20/12/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 20/01/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/871398/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-8-960-m%C2%B2-tarim-arazisi-icradan-satiliktir-coklu-satis-