T.C.GÜLNAR İCRA DAİRESİ
2018/59 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI:

1 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 105 Ada, 45 Parsel, Köseçobanlı Mahallesi, Alanboğaz Mevkii de bulunan Elma Bahçesi vasıflı taşınmazın üzerinde seyrek vaziyette elma ağaçları bulunmaktadır. %2-3 meyilli olan taşınmaz ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Geometrik şekli düzgün olan taşınmaz Alanboğaz yerleşim alanına 300, Gülnar Ermenek yoluna 300 Metre kuş uçuşu mesafededir. Kadastral yola cephesi olan taşınmaz orta derin, derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri yoktur. Sulu tarım arazisi olan taşınmaz zeminde seyrek vaziyette elma ağaçları bulunan geneli buğday ekili tarladır. İçinde 11 adet farklı yaşlarda 5.729,00 TL tutarında Elma ağacı bulunmaktadır. m2 rayiç bedeli 12,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 9.086,45m2 X 12,00 TL/m2 + 5.729,00 TL = 114.766,40 TL'dir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 105 Ada 45 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 9.086,45 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 114.766,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

2 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 118 Ada, 33parsel,Köseçobanlı(KASABA) Mahallesi, Ortatepe Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın boş ve % 2-3 meyilli olduğu görüldü. İlçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzaktır. Alanboğaz yerleşim yerine 2.700 Metre, Gülnar Ermenek yoluna 250 Metre kuş uçuşu mesafededir. Kadastral yola cephesi olmayan taşınmaz orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb. problemleri bulunmayan ve sulanmayan kuru tarım arazisidir. Kıymet takdirine konu muhdesat bulunmayan taşınmazın m2 rayiç değeri 8,50 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 8,50 TL/m2 X 6.632,46 m2 = 56.375,91 TL'dir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 118 Ada 33 ParselGülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 6.632,46 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu :İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 56.375,91 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 13:45 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 13:45 - 13:55 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

3 No'lu taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 231 Ada, 19 parsel,Köseçobanlı(KASABA) Mahallesi, Miskale Mevkii de bulunan elma bahçesi vasıflı taşınmazın kapama elma bahçesi olduğu, % 2-3 arası meyilli, ilçe merkezi, adliye sarayı, sosyal tesislere ve alışveriş merkezlerine uzak olduğu görüldü. Geometrik şekli düzgün olan taşınmaz bardat yerleşim alanına kuş uçuşu 2.100 Metre, Gülnar-Ermenek yoluna 2100 Metre mesafededir. Yola cephesi bulunmayan taşınmaz orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kısmen kırmızı kahverengi Akdeniz toprak yapısındadır. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb problemleri yoktur. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 12,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 6.975,98m2 X 12,00 TL/m2 = 83.711,76 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi : Köseçobanlı Mah. 231 Ada 19 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 6.975,98 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 83.711,76 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

4 No'lu taşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Gülnar İlçesi, 101 Ada, 219 Parsel, Gezende Mahallesi, Topraklı Mevkii de bulunan tarla vasıflı taşınmazın %5-7 arası meyilli olduğu, ilçe merkezine, adliye sarayına, sosyal tesislere ve alışveriş merkezine uzak olduğu, geometrik şekl düzgün olan taşınmazın Gezende mahalle merkezine 650 Metre, Gülnar Ilısı yoluna cepheli olduğu görülmüştür. Orta derin toprak profilli, killi tınlı, organik maddece orta düzey, kısmen kireçli kısmen kırmızı kahverenkli Akdeniz toprak yapısında olup taşınmazın erezyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık, drenaj vb problemleri yoktur. Sulu tarım arazisi olan taşınmaz içinde yaklaşık 10-15 yaş aralağında kapama elma bahçesi bulunmakta olup düzenli ve verimdardır. Bütün özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde m2 birim değeri 15,00 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre taşınmazın toplam değeri; 11.396,44 m2 X 15,00 TL/m2 = 170.946,60 TL'dir.

Adresi : Gezende Mah. 101 Ada 219 Parsel Gülnar / MERSİN
Yüzölçümü : 11.396,44 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 170.946,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri : Tapu Müdürlüğü İcra Satış Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/59 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878940/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-gulnarda-9-086-m%C2%B2-elma-bahcesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-