T.C.MUT İCRA DAİRESİ

2020/70 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Mut İlçesi, 114 Ada, 56 Parsel, KARADİKEN Mahalle/Köy, ÇATALHARMAN(Kıraç) Mevkiinde yer alan taşınmaz ' Kayısı Bahçesi' vasfı ile tapuda tescilli olup,yüzölçümü 17.684,28m2dir. Taşınmaz killi tın bünyeli toprak yapısına sahip olup eğimi % 2-3 civarındadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaz sulanabilme imkasnına sahip olup damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. Taşınmazın ulaşım yolu bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 5x4 metre mesafeye dikili kayısı ağaçları ve çeşitli meyve ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde 852 Adet 20 yaşında kayısı, 1 Adet 4 yaşında Dut,1 Adet 4 Yaşında Yenidünya,1 Adet 2 Yaşında Nar,1 Adet 2 yaşında Dut,4 Adet 4 Yaşında İncir,2 Adet 3 Yaşında Badem,1 adet 10 yaşında Asma,7 Adet 1 Yaşında Zeytin,2 Adet 10 yaşında Zeytin ,6 Adet 10 Yaşında Nar,6 Adet 15 Yaşında Zeytinağacı bulunmakta olup bu ağaçların toplam değerinin 294.335,00TL olduğu belirlenmiştir.Taşınmaz üzerinde 2 Adet Betonarme yapı bulunmaktadır. Yapılar sıvalı boyasız durumdadır. Pencerelerde demir parmaklık bulunmakta olup PVC malzeme ile yapılmıştır. Kapılar demir malzemeden imal edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar mesken olarak kullanılmaktadır. Fen bilirkişisinKrokili raporunda yapılardan birinin yüz ölçümü 105,07m2 diğer yapının yüz ölçümü ise 56,02 m2 olarak belirtilmiştir. Yapılar yaklaşık 16-20 yıllık olduğundan yapılar üzerindeki eskime ve yıpranma oranı %25 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz mahalle yerleşim alanına yakın bölgede yer almaktadır.Taşınmaz sulanabilme imkanına sahiptir. Taşınmaza ulaşabilmek için yol bulunmakta olup MUT-SİLİFE asfaltına cehpesi bulunmaktadır. Elektrik içme suyu gibi alt yapı unsurları sahiptir.. Taşınmaz imar planı dışında yer almakta olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Satış konusu taşınmazın yukarıda yer alan özelliklerine göre toplam değerinin 860.145,42TL olduğu borçlunun hissesinin 11/18 olduğu ve borçlunun hissesine düşen tutarın 525.644,42TL olduğu kanaatine varılmıştır.
Yüzölçümü : 17.684,28 m2
İmar Durumu :Taşınmaz imar planı dışında yer almaktadır.
Kıymeti : 525.644,42 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 07/10/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 11/11/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU-Mut/MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/70 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/08/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.