T.C.MUT İCRA DAİRESİ
2018/330 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Mut İlçe, 251 Ada, 21 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, MEYDAN Mevkii, Mersin İli Mut İlçesi Karşıyaka Mahallesi 251 ada 21 parsel numaralı taşınmaz 'Kargir ev ve arsası' vasfı ile tescilli olup, yüzölçümü 247,00m² dir. Satışa konu olan Mersin İli , Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 251 ada 21 parsel1/1000 ölçekli uygulama imar alan sınırları içerisinde kalmaktadır. ADRES: Karşıyaka Mahallesi Donatım sokak No;77 Mut/MERSİN olarak kayıtlıdır. Satışa konu olan taşınmaz üzerinde tek katlı betonarme mesken yapısı bulunmaktadır. Yapını içerisinin fiilen incelenmesi neticesinde; Meskenin salon, oturma odası, mutfak, 1 adet yatak odası, 2 adet balkon, antre, tuvalet ve banyodan oluşmaktadır. İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalı durumdadır. Yapının fiziki görünümü dikkate alındığında %35 oranında yıpranmış haldedir. Pencereleri PVC malzemeden imal edilmiştir. Yapı içerisinde asansör yoktur. Meskenin iç kapılarının ahşap olduğu, pencere ve balkon korkuluklarının yapılı olduğu tespit edildi. Yerinde yapılan ölçüm neticesinde meskenin yaklaşık brüt 110,00m2 alanı bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Karşıyaka Mahallesinin sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz içerisindeki yapı yaklaşık olarak 25-30 yaşlarındadır. Taşınmaz belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın Mersin-Karaman karayoluna mesafesi yaklaşık kuş uçuşu 150 metre mesafededir. Yapı 3 A yapı sınıfına girmektedirTaşınmazın toprak yapısı killi-tın bünyeye sahip olup, eğimi %1 civarındadır. Taşınmaz ilçe yerleşim alanını içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde bina bulunmakta olup binanın etrafındaki boş alan üzerinde meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz içme suyu, elektrik, telefon ve yol gibi alt yapı unsurlarına sahiptir. Taşınmaz üzerinde 1 adet 8 yaşında ŞEFTALİ,5 Adet 13 yaşında ASMA,1 Adet 13 yaşında NAR,1 Adet 8 yaşında Limon,1 Adet 5yaşında DUT,4 Adet 3 Yaşında ERİK,2 Adet 13 Yaşında YENİDÜNYA,2 Adet 13 yaşında ZEYTİN,1 Adet 23 yaşında İNCİR,1 Adet 6 yaşında DUT,1 Adet 6 yaşında Asma,1 Adet 8 yaşında ASMAcinsi ağaçlar bulunmakta olup ağaçlarıntoplam değeri 3.380,00TL dir. Taşınmazın bütün özellikleri göz önüne alınarak yapılan piyasa araştırması sonucundatoplam değerinin 199.420,00TL olduğu kanaatine varılmıştır. Borçlu 1/1 hisseye sahip olup borçlunun hissesine düşen miktarın 199.420,00TL olduğu kanaatine varılmıştır.
Adresi : Karşıyaka Mahallesi Donatım sokak No:77 Mut/MERSİN
Yüzölçümü : 247,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar alan sınırları içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 199.420,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 17/02/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 17/03/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASIMEZAT SALONU-Mut/MERSİN -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/330 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/912951/emlak/konut/mersin-mutta-247-m%C2%B2-kargir-ev-ve-arsasi-icradan-satiliktir