T.C.SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi, Köyiçi mevkii, 149 ada 3 parsel sayılı taşınmaz tapuda Kargir Ev ve Arsa vasfında kayıtlı, 1.640,39 m2. Miktarlı, içerisinde tek katlı yığma, çatısı beton, duvarları taş duvar, kapı ve pencereleri ahşap, sıvalı, 40-50 yıllık, 64,27 m2. oturumlu, evin dışında 4,08 m2. lik WC olan, %50 yıpranmış vaziyette, tapu kaydına göre tescilsiz bir yapı yer almakta olup, ayrıca taşınmaz içerisinde 1 adet badem, 2 adet ceviz, 2 adet kiraz ve 11 adet zeytin ağacı bulunan, yol, su, elektrik gibi sorunu olmayan, toplu taşıma ve ulaşım imkanları iyi durumda, yazlık amaçlı yapılaşmanın çok olduğu bir bölgede yer alan, Silifke-Mara yolunun kuzeyinde ve bu yola güney cephesinden 1.parsel konumunda olan bir taşınmazdır.
İmar Durumu : Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün cevabi yazısına göre 6360 sayılı yasa kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı henüz bulunmayan, "kırsal yerleşik alanı sınırı" (köy yerleşik alanı) içinde yeralan bir taşınmazdır.
Kıymeti : 534.900,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : "Krokisinde B harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir" beyanı ve bazı hissedarların hissesi üzerinden haciz vardır.
1. Satış Günü : 26/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 24/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.