T.C.SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi, Köycivarı mevkii, 97 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 1.725,00 m2. Miktarlı, Mersin-Silifke Karayoluna yakın, Bakanlıklar caddesi üzerinde 1.parsel konumunda ve bu caddeye cepheli vaziyette, Kapızlı Mahallesi merkezine 200-250 metre mesafede, Atakent Mahalle merkezine 2,5-3 km. Mesafede, elektrik, su, ulaşım ve alt yapı sorunu olmayan, ticari yapılaşmaya uygun, üzerinde 186,00 m2. üzeri çinko kaplı bina, 84 m2. alana sahip yine üzeri çinko ile kaplı sundurma ve üzeri çinko ile örtülü 36,00 m2. Binalar bulunan, ayrıca 1 adet asma, 2 adet nar, 4 adet incir ağacı olan bir taşınmazdır.
İmar Durumu : Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına göre taşınmaz Göksu Deltası Özel Çevre koruma bölgesi içinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 16.06.2017 gün ve 7026 sayılı oluru ile onanan 1/50000 ölçekli çevre düzen planında taşınmaz "kentsel yerleşim alanı" olarak tanımlı alana isabet etmekte olup bu bölge için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı henüz yapılmamıştır. Ölçel Çevre Koruma Bölgesi1/50000 ölçekli özelçevre düzeni plan hükümlerinin 5.1 Kentsel Yerleşme Alanları başlıklı maddesinde "alt ölçekli imar planı olmayan kentsel yerleşme alanlarında hazırlanacak alt ölçekli imar planları bakanlıkla onaylanmadan uyguamaya geçilemez" denilmektedir.
Kıymeti : 718.643,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapukaydında " "Tescile Yönelik Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Vardır" beyanı bulunmakta olup Tapu Sicil Müdürlüğünün cevabi yazısına göre bu şerhin Silifke Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/573 esas 2015/194 karar sayılı Tapu Kaydında İsim Tashihi kararına dayandığı anlaşılmış olup TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.Ayrıca bazı hissedarların hissesi üzerinde hacizler vardır.
1. Satış Günü : 21/01/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 18/02/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi, Çorak mevkii, 54 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, 2.125,00 m2. Miktarlı, Mersin-Silifke Karayoluna yakın, Bakanlıklar caddesi üzerinde 1.parsel konumunda ve bu caddeye cepheli vaziyette, Kapızlı Mahallesi merkezine 200-250 metre mesafede, Atakent Mahalle merkezine 2,5-3 km. Mesafede, elektrik, su, ulaşım ve alt yapı sorunu olmayan, ticari yapılaşmaya uygun, üzerinde190,00 m2. üzeri çinko kaplı bina, 140,00 m2. alana sahip yine üzeri çinko ile kaplı sundurma binalar bulunan bir taşınmazdır.
İmar Durumu : Silifke Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına göre taşınmaz Göksu Deltası Özel Çevre koruma bölgesi içinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 16.06.2017 gün ve 7026 sayılı oluru ile onanan 1/50000 ölçekli çevre düzen planında taşınmaz "kentsel yerleşim alanı" olarak tanımlı alana isabet etmekte olup bu bölge için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı henüz yapılmamıştır. Ölçel Çevre Koruma Bölgesi1/50000 ölçekli özelçevre düzeni plan hükümlerinin 5.1 Kentsel Yerleşme Alanları başlıklı maddesinde "alt ölçekli imar planı olmayan kentsel yerleşme alanlarında hazırlanacak alt ölçekli imar planları bakanlıkla onaylanmadan uyguamaya geçilemez" denilmektedir.
Kıymeti : 867.515,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapukaydında " "Tescile Yönelik Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Vardır" beyanı bulunmakta olup Tapu Sicil Müdürlüğünün cevabi yazısına göre bu şerhin Silifke Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/573 esas 2015/194 karar sayılı Tapu Kaydında İsim Tashihi kararına dayandığı anlaşılmış olup TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.Ayrıca bazı hissedarların hissesi üzerinde hacizler vardır.
1. Satış Günü : 21/01/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 18/02/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.