T.C.SİLİFKE İCRA DAİRESİ

2016/876 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 106 Ada, 131 Parsel, KICA Mahalle/Köy, Susuz tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tapu cinsi susuz tarla olup, taşınmaz içerisinde ceviz dikili olduğu, damlama sulama sistemi döşenmiş biçimde ve taşınmaz etrafı tel çit ile çevrilidir. Taşınmaz etrafında makilik taşlık kayalık araziler bulunmaktadır. Taşınmaz tepelik arazi konumunda, arazinin eğimi %2-4 'dür. Toprak yapısı killi-tın olup kireçli ana kayaçtan oluşan kahverengi toprak grubundadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede badem, kiraz, elma ve ceviz gibi çeşitlerle meyvecilik yapıldığı domates ve karnabahar gibi çeşitlerle sebzecilik yapıldığı, kuru arazilerde ise arpa buğday ve nohut yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu arazi, uygulama imar planı bulunmamakta, kırsal yerleşik alan dışında kalmaktadır. Parsele ulaşım toprak yoldan ve az bir kısmı benzer özellikteki arazilerden sağlanmaktadır. Taşınmaz asfalt köy yoluna ve Kıca Mahalle yerleşimlerine yaklaşık, 1,5-2 km uzaklıkta, Silifke İlçesine 75 Km mesafededir. Taşınmaz özellikleri ile emsal taşınmazlarında söz konusu tarihteki serbest piyasa rayicine göre alım-satım değerleri ile taşınmazın konumu, imar durumu, keşif tarihinde mevcut durum göz önünde alınarak arazinin değeri 7 TL/ m2 takdir edilmiştir. 106 Ada 131 Nolu Parselin Toplam değeri : 19.250,00 m2 x 7 TL = 134.750,00 TL(Yüzotuz dört bin yediyüz elli lira) olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Mersin İli Silifke İlçesi Kıca Mah. Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 19.250,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar Planı Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 192.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu Kaydı Gibidir.
1. Satış Günü : 17/11/2021 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 15/12/2021 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPÜRK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/876 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/09/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.