T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi, Sazbaşı Mevkii, 1073 parsel sayılı, 2.192,00 m2. Miktarlı, arsa vasfındaki taşınmaz tapuda arsa vasfında kayıtlı, mahalle yerleşim yeri içerisinde, Altınkum Mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 1,5-2 km. mesafede, deniz kıyı bandına kuşçuşu 900-1000 metre mesafede, mahalleye ait 8.sokağın güneyinde ve bu sokağa cepheli 26 ve 29.sokaklar arasında bulunan adada yer alan, ulaşımı kolay, kuzey tarafında bulunan yola cepheli, ulaşım, yol, su, elektrik gibi sorunları olmayan, çevre parsellerde site şeklinde yapılaşmalar ve örtü altı seraların bulunduğu, hali hazırda boş arsa durumunda, içerisinde zirai ve inşai herhangi bir muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.
İmar Durumu :Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan, Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'ınca re'sen onanan 1/1000 ölçekli Arkum Mahallesi Uygulama İmar Planında taşınmaz "ayrık nizam 2 katlı " (A-2) konut alanı olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 712.400,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz Şerhi vardır.
1. Satış Günü : 24/12/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/878921/emlak/arsa/mersin-silifkede-2-192-m%C2%B2-arsa-mahkemeden-satiliktir