T.C.SİLİFKE İCRA DAİRESİ
2021/104 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Mersin İl, Silifke İlçe, 106 Ada, 106 Parsel, CAMBAZLI Mahalle/Köy, Tol Mevkii, Tapu kaydında Susuz Tarla vasfıyla kayıtlı olup borçlu adına 1/2 hisselidir. Arazinin yüzölçümü 22.558,80 m²dir.Arazi Canbazlı Keşlitürkmenli karayoluna 800-900 metre mesafede stabilize yolla bağlanmaktadır. Canbazlı Mahallesi merkezine 3-4 km. mesafededir. Arazinin toprak yapısı killi kireçli organik maddece zengin taşlı,1.sınıf Tarım arazisidir. Arazinin sulama yol ve elektrik imkânları mevcuttur. Arazi bulunduğu bölge yoğun olarak domates, fasulye vb. sebze tarımı yapılan bölge içerisinde yer almakla beraber şeftali, erik ve kiraz ve elma gibi ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür. Arazi uydu fotoğrafında bir kısmında sera varlığı gözükse de keşif de yapılan incelemede seranın olmadığı görülmüştür. Arazinin yaklaşık 8000 m² lik kısmı 2 ayrı parça olarak tarım arazisi olarak kullanılmakta geriye kalan kısmı ise dağlık taşlık çalılık arazidir. Bu yerlerde tarım yapılabilmesi için iş makinesiyle arazinin imar ihya işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Adresi : Cambazlı Mah. Tol Mevkii Silifke Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 22.558,80 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 394.779,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 25/01/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah. A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 106 Ada, 68 Parsel, CAMBAZLI Mahalle/Köy, Tol Mevkii, Tapu kaydında Susuz Tarla vasfıyla kayıtlıdır.Tapu kaydında borçlu adına 1/4 hisselidir. Arazinin yüzölçümü 48829,23 m²dir.Arazi Canbazlı Keşlitürkmenli karayoluna 1 km metre mesafededir. Ulaşım komşu parsellerden geçerek sağlanmaktadır. Canbazlı Mahallesimerkezine 3-4 km metre mesafededir. Arazinin toprak yapısı killi kireçli organik maddece zengin taşlı,1.sınıf tarım arazisidir. Arazinin sulama yol ve elektrik imkânları mevcuttur. Arazi bulunduğu bölge yoğun olarak domates, fasulye vb sebze tarımı yapılan bölge içerisinde yer almakla beraber şeftali, erik ve kiraz ve elma gibi ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür. Arazi genel olarak dağlık taşlık çalılık arazidir. Bu yerlerde tarım yapılabilmesi için iş makinesiyle arazinin imar ihya işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Adresi : Cambazlı Mah. Tol Mevkii Silifke Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 48.829,23 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 305.182,68 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 25/01/2022 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 106 Ada, 101 Parsel, CAMBAZLI Mahalle/Köy, Tol Mevkii, Tapu kaydında Susuz Tarla vasfıyla kayıtlı olup borçlu adına 1/2 hisselidir .Arazinin yüzölçümü 22.558,80 m²dir.Arazi Canbazlı Keşlitürkmenli karayoluna 800-900 metre mesafede stabilize yolla bağlanmaktadır.Canbazlı Mahallesi merkezine 3-4 km.mesafededir.Arazinin toprak yapısı killi kireçli organik maddece zengin taşlı,1.sınıf Tarım arazisidir.Arazinin sulama yol ve elektrik imkânları mevcuttur.Arazi bulunduğu bölge yoğun olarak domates, fasulye vb sebze tarımı yapılan bölge içerisinde yer almakla beraber şeftali, erik ve kiraz ve elma gibi ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür.Arazi uydu fotoğrafında bir kısmında sera varlığı gözüksede keşifde yapılan incelemede seranın olmadığı görülmüştür. Arazinin yaklaşık 8000 m² lik kısmı 2 ayrı parça olarak tarım arazisi olarak kullanılmakta geriye kalan kısmı ise dağlık taşlık çalılık arazidir. Bu yerlerde tarım yapılabilmesi için iş makinesiyle arazinin imar ihya işlemlerinin yapılması gerekmektedir.Taşınmaz üzerinde 1 adet su toplama havuzu bulunmaktadır. Su toplama havuzu doğal taşlardan iş makinası marifeti ile yapılmıştır. Su toplama havuzunun içerisi geçirimsiz naylon ile kaplıdır fiilen içerisinde su bulunmaktadır. Havuzun büyüklüğü 932,45 m2 dir. Su toplama havuzunun özellikleridikkate alındığında değerinin 60.000,00 TL olduğu tespit edildi.

Adresi : Cambazlı Mah. Tol Mevkii Silifke Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 9.317,37 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 286.227,67 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 25/01/2022 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, 106 Ada, 29 Parsel, CAMBAZLI Mahalle/Köy, Tol Mevkii, Tapu kaydında Susuz Tarla vasfıyla kayıtlı olup borçlunun adına1/4 hisselidir. Arazinin yüzölçümü 9166,58 m²dir.Arazi Canbazlı Keşlitürkmenli karayoluna sınır durumdadır. Canbazlı Mahallesi merkezine 2-3 kmmesafededir. Arazinin toprak yapısı killi kireçli organik maddece zengin taşsız,1.sınıf tarım arazisidir. Arazinin sulama yol ve elektrik imkânları mevcuttur. Arazi bulunduğu bölge yoğun olarak domates, fasulye vb sebze tarımı yapılan bölge içerisinde yer almakla beraber şeftali, erik ve kiraz ve elma gibi ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür. Arazi genel olarak 3 farklı bölümde kullanılmakta olup kullanılan kısımlardan 1800 m²lik kısmındaki elama ağaçları kurumuştur. Arazi içerisinde teraslamalar yapılarak arazinin imar ihya işlemleri yapılmış ve bahçenin damlama sulama sistemleri döşenmiştir. Arazi içerisinde 60 -70 yaşlarında 1 adet zeytin ve 30-40 yaşlarında 1 adet kiraz ağacıda mevcuttur. Taşınmaz üzerinde 1 adet su toplama havuzu bulunmaktadır. Su toplama havuzu doğal taşlardan iş makinası marifeti ile yapılmıştır. Havuzun büyüklüğü 154,56 m2 dir. Su toplama havuzunun özellikleri dikkate alındığında değerinin 20.000,00 TL olduğu tespit edildi.

Adresi : Cambazlı Mah. Tol Mevkii Silifke Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 9.166,58 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 153.956,92 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 25/01/2022 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : GÜMÜŞ OTOPARK-Mukaddem mah.A.Türkeş Blv.No:430/B SİLİFKE

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/104 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/871040/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/mersin-silifkede-22-558-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-